Skott dagen

29 Februari


Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AA:s Tolvtraditioner sid 99


Första gången jag hörde den korta versionen av Tredje traditionen var i mötes inledningen. När jag kom till AA förmådde jag varken acceptera mig själv, min alkoholism eller en högre makt. Om det hade funnits några kroppsliga, psykiska, moraliska eller religiösa villkor för medlemskap, skulle jag ha vart död i dag. Bill W sade på ett band om traditionerna att den tredje traditionen är en garanti för individens frihet. Men det som gjorde mest intryck på mig var känslan av att bli mottagen av medlemmar som utövade den tredje traditionen genom att tolerera och acceptera mig. Jag känner att accepterande är kärlek och kärlek är Guds vilja med oss.


Ja nu är klockan halv tolv och jag ska upp klockan fem i morgon bitti. Fast jag hade inte hunnit skriva den här innan för jag har vart på möte i dag i Rågsveds gruppen med även ett praktiskt möte efter ordinarie möte. Jag är glad över att jag fick komma till AA trots alla mina fel och brister god natt på er lev i frid.

 

Möte både i dag och i morgon

Dagliga Reflektioner 28 februari.

VA, INGEN ORDFÖRANDE.

När man säger dem att vår sammanslutning inte har någon ordförande med auktoritet att styra, ingen kassör som kan påbjuda att någon som helst avgift ska betalas... då förvånas våra vänner och utropar: "Så kan det helt enkelt inte vara! "
(AA:s TOLV TRADITIONER, sid 95.)

 

När jag till sist tog mig fram till AA kunde jag inte tro att det inte fanns någon kassör som kunde "påbjuda att avgifter skulle betalas". Jag kunde inte föreställa mig en organisation som inte krävde penningbidrag i utbyte för sina tjänster. Det var min första och dittills enda erfarenhet av att "få någonting för ingenting". Eftersom jag inte kände mig utnyttjad eller lurad av de där människorna i AA, kunde jag nalkas programmet utan förutfattade meningar, med ett öppet sinnelag. De ville inte ha något av mig. Vad kunde jag förlora? Jag tackar Gud för visheten hos de tidiga grundarna, som så väl kände till alkoholistens motvilja mot att bli manipulerad.


Ja jag är ju nu GSR i min hemma grupp, det är väl det närmaste ordförandeskap som finns i AA. Det enda jag måste göra är väl att hålla i våra planeringsmöten och gå på kretsmöten. Fast jag vet inte riktigt i vilken krets vi tillhör nu mera. Jag måste ta reda på mera. Ja jag har ju även vart kassör i en grupp. Jag ska till min hemma grupp i morgon som är Rågsveds gruppen som har möte klockan 19:00 i folketshus. Fast i kväll funderar jag på att gå till Globen gruppen där jag har vart kassör för flera år sedan. De har möten i Hammarby kyrka i kväll klockan 18:30.

 

Ja hur hittade jag AA

Dagliga Reflektioner 27 februari.

 

EN ENASTÅENDE STABILITET.

 

Varifrån får AA sina direktiv? ...Dessa praktiska människor läser sedan Andra traditionen och får veta att den enda auktoriteten i AA finns hos en älskande Gud så som han kommer till uttryck i gruppsamvetet... De äldre statsmännen är de som inser visheten i gruppens beslut, som inte känner någon avoghet mot att deras inflytande blivit mindre, vars omdöme är stärkt av ansenlig erfarenhet och därför sunt. De är villiga att lugnt sitta vid sidan om och med tålamod bevittna utvecklingen.
(AA:s TOLV TRADITIONER, sid 95 o 98.)

 

I tillfrisknandets vävnad har de tolv stegen och de tolv traditionerna vävts in. När mitt tillfrisknande framskred, insåg jag att den nya klädnaden var skräddarsydd för mig. De gamla i gruppen kom med vänliga förslag när all förändring tycktes omöjlig. Allas delade erfarenheter gav stoff till band av dyrbar vänskap. Jag vet att AA-gemenskapen är redo och rustad att hjälpa varje lidande alkoholist vid varje vägskäl i livet. I en tillvaro som är kringgärdad av många problem, tycker jag att denna tillförsikt ger en enastående stadga. Jag vårdar nykterhetens gåva. Jag frambär till Gud min tacksamhet över den styrka jag får i en gemenskap som verkligen finns till för alla medlemmarnas bästa.

 


Ja hur gammal kan jag ha vart kanske 25 år någonting. Brorsan hade en kompis som gick på AA som jag följde med till. Fast jag blev inte kvar där utan var ute och söp i flera år till. Fast det hade sått ett frö i mig att jag inte behöver fly in i alkoholens dimma som bara blir till elände till slut. Ja det höll ju på att ta mitt liv. Jag hittade till slut tillbaka till AA och det var faktiskt i min födelse förort Rågsved som jag verkligen fann nykterheten. Där jag lärde mig att bara ta en dag i taget.
Jag var i den gruppen i tre år sedan flyttade jag i från den förorten och bytte grupp. Men nu har jag tagit mig tillbaka till Rågsveds grupp och är nu mera GSR där och vi har ju möten en dag i veckan varje onsdag klockan 19:00 i en timma. Fast blir vi många så har vi alltid förmånen att kunna dra över i några minuter.
Ja nu mera är det ju jag själv som är gamlingen i gruppen.