Valborg och hälsa våren välkommen

I dag är det en tema dag. Så dagen är ju Valborg  och skulle ha vart min pappas födelsedag om han hade levt. När jag var ug så söp vi, många av oss med sjukdomen alkoholism. Kallar det för amatörernas afton.
 

Ja vad har jag planerat i dag? Jag skulle ha jobbat halva dagen i dag, alltså ha arbetat i tre timmar. Tog semmester i stället. Tänkte gå på ett lunch möte på Maria gruppen och i morgonkväll så har min hemma grupp öppet i Rågsved trots att det är 1 maj. Vi öppnar klockan 19:00 om ni vill komma.
Fast idag så skulle jag vilja åka till Rågsved och se brasan tändas där.

Tisdag

Kärlek till mina medmänniskor

Var morgon ny

29 april

Kärleken mellan två människor är något mycket dyrbart. Den är ingen ägodel. Jag behöver inte längre äga för att vara en helgjuten människa. Den sanna kärleken innebär frihet. – Angela L. Wozniak

 

Den som saknar självförtroende vill gärna dominera och äga andra. När vi inte tror på oss själva, när vi är rädda för att inte räcka till, klamrar vi oss fast vid gamla osunda vanor, eller kanske vid en viss person. Men man kan inte förverkliga sig själv genom en annan människa, eftersom han eller hon förändras i riktning bort från oss.

 

Att förverkliga sig själv är en del i vår andliga utveckling. I och med insikten om att en högre makt verkligen vakar över oss, finner vi frid och ro. Om vi låter den tron få makt över oss kommer vi aldrig mer att ha behov av att äga makt över en annan människa.

Guds kärlek är vår i varje ögonblick. Allt som krävs är att vi har insikt om det. Om vi tar emot Hans allestädes närvarande kärlek helas vi, och våra tvivel på oss själva minskar. Om vi klamrar oss fast vid andra människor fjättras vi lika mycket vid dem som de vid oss. Och varken vi eller de kan utvecklas till helgjutna människor.

 

Frihet att leva, utvecklas, förverkliga alla mina möjligheter får jag genom tron. Den är det enda jag ska klamra mig fast vid, och jag ska bli varse den kärlek som bor i mitt och mina käras hjärtan.


Jag är dålig på att visa kärlek, det kan bero på att jag fick en kärlekslös uppväxt. Klart jag fick kärlek, men det var inte tillräckligt. Jag är dålig på att visa kärlek till min fästmö och det är otroligt att hon inte har lämnat mig. Jag är medveten om att jag är dålig på att visa min kärlek, ja har jag någon kärlek i mig. Jag kanske är en egocentrisk ensamvarg. Jag vill ju försöka att visa min kärlek till dem jag håller av.
I dag så ska jag iväg på möte i gemenskapen för att bibehålla min nykterher. Öppet möte i Rågsveds folkets hus klockan 13:00 för oss som har problem med vårt alkoholintag.

 

Vill EU ha något ut av jordbruken?


 
En vägskylt i dag, ja varför ska vi varna för jordbruksstödet? Ja jag är inte så insatt i det, fast vad vet vi om EU om de vill ha någonting tillbaka. Ja det kanske hörs på mig att jag är lite EU fientlig. Jag har svårt att fatta tilltro till stora myndigheter. Det ka bero på att jag har vart uppväxt med missbruk, och äve har vart missbrukare själv. Men är nykter sedan augusti 1997 med hjälp ut av 12-stegs gemenskaper.