Hur uppfattar andra mig?

 

 

 

                                                     30 november

 

Var och en som spelar en roll i   våra liv erbjuder något vi kan lära oss. Andra människor kan vara speglar,   som återger våra bättre och sämre egenskaper. De kan hjälpa oss arbeta igenom   konflikter från det förflutna, som aldrig retts ut. De kan fungera som   katalysatorer och aktivera delar av oss som behöver komma upp till ytan så vi   kan uppmärksamma dem.

   Andra kan också lära sig av oss. Vi hänger   alla ihop. Det är vår stora styrka.

  Så när jag blir otålig över någons delning   på ett möte, ilsknar till över en anhörigs bristande uppmärksamhet eller   känner mig ur stånd att hantera en annans val, ska jag överväga möjligheten   att den som står framför mig är min lärare eller min spegel. Och jag ska be   min Högre Makt att hjälpa mig förstå deras gåvor.

 

Dagens påminnelse

Ett skäl till att jag kommer   till Al-Anon är att lära mig utveckla sunda, relationer till mig själv och   andra. Jag inser att jag behöver andra människor. Jag ska välkomna dem som   min Högre Makt i dag för i min väg.

 

”Enstaka vasstrån är svaga och bryts lätt av, men sammanbundna är de   starka och svåra att slita isär.”

                                                                               Midrash

 
 
 
Ja andra speglar sig i mig, och jag måste se hur andra uppfattar mig. Hur har jag vart som liten? Jag var nog rätt snäll, eller det vet jag ju inte hur andra uppfattade mig. Jag kommer att få träffa min bästa barndoms kompis, som flyttade ned till Skåne och jag har inte träffar honom på över tjugo år.
Jag måste lära mig ut andra, ändra på mig själv om det skulle vara något som stör någon allt för mycket. Men jag måste ändå vara så som jag själv är. Jag kan ju inte ändra på mig helt för att andra ska bli nöjda. Jag är ju ändå så som jag är. Om det är någon som stör sig på mig så behöver de inte vara med mig. (kanske därför jag kan känna mig så ensam).
Nog för att jag gillar att vara för mig själv, men ändå vill jag ju att någon ska höra av sig till mig. Ofta när det ringer så är det till min fästmö. Telefonen ringer ju inte så ofta, men när det ringer så är det för det mesta till henne. Fast det är ju inte hennes fel utan, nog kan det bero på mig själv.

Jag är den jag är!

 

 

                                                  29 november

 

Innan jag kom till Al-Anon,   trodde jag att det var vuxet att behärska sig – vara stel och sval. Att vara   vuxen var att ha ett tilltalande yttre och inte känna vad som pågick i det   inre. Att vara vuxen var att arbeta för andra tills jag stupade.

   Al-Anon har öppnat ett helt nytt sätt att   leva för mig. Det första jag fick sluta med var att kontrollera andra – det   fungerar helt enkelt inte. Att försöka kontrollera andra är en effektiv metod   för att hålla anhöriga på avstånd. I stället medgav jag att jag är maktlös   över andra. Sedan var jag tvungen att lägga den tilltalande fasaden åt sidan   för att kunna dela mina känslor på möte. Och en dag tog jag En dag i taget i Al-Anon (EDIT) och   läste sidorna om martyrskap. Jag blev obehagligt medveten om att min roll som   ”välgörare” ofta dolda en martyr.

 

Dagens påminnelse

I dag kan jag ta risken att   vara mig själv. Jag behöver inte leva upp till någons bild av mig. Allt jag   behöver göra är att vara mig själv.

 

”När jag gav upp min inbillade makt över andra, fick jag en mer   verklighetsanpassad bild av mitt liv.”

           Al-Anon is for Adult Children of Alcoholics

 
 
 
Med alla mina fel och brister. Jag duger ändå så som jag är. Ja om jag anpassar mig till alla andra så är jag ju inte mig själv. Fast vissa beteende måste jag arbeta bort. Jag tror att många beteenden är jag inte medveten om, andra kan sitta så djupt inne i mig själv att det är svårt att släppa vissa beteenden.
Fast jag är mig ju själv och jag duger så som jag är.

Minns att det var ett jobbigt steg.

 

 

 

                                                  28 november

 

När jag arbetade mig igenom   Fjärde Steget, räknade jag upp mina karaktärsdrag så ärligt och oförskräckt   jag kunde. Något oerhört ironiskt gick upp för mig: Många saker jag förut   ansett vara dygder – att ta hand om alla i min omgivning, oroa mig för andras   liv, offra min egen lycka och välgång – visade sig vara själva orsaken till   mitt elände! Och de karaktärsdrag jag aldrig hade brytt mig om – talang,   optimism, självdisciplin – visade sig vara mina verkligt positiva egenskaper.   Det var som om jag, genom kraften i detta steg, hade ett sätt att vända min   uppochnedvända personlighet rätt.

   Jag kämpar fortfarande för att hindra   alltsammans att ramla omkull igen. Men när jag ser klart på mig själv, har   jag en förnimmelse av helhet och en känsla av stolthet och frid. Jag kan vara   lycklig över att vara mig själv nu när jag vet vem jag är.

 

Dagens påminnelse

Mitt liv förändras ständigt.   Medvetenhet låter mig hålla jämna steg med den förändringen. Låt mig i dag   lyssna på mina ord och vaka över mina handlingar. Bara genom att veta vad   slags person jag är kan jag skapa den person jag vill bli.

 

”Varje människa måste gå till sig själv för att lära sig livets   mening. Det är inte något upptäckt: det är något format.”

                                                                            Antoine   de Saint-Exupéry

 
 
 
Jag har inte gjort det fjärde steget i Al-Anon. Jag har inte gjort något steg i Al-Anon, jag har ju i alla fall försökt att göra AA:s steg på mitt sätt. Jag har även arbetat i ACA:s steg. Fast jag har arbetat själv utan någon sponsor. Jag har ju inte så stor kontakt med andra i gemenskaperna. Jag vet inte om det kan vara på grund av min egen rädsla, att bli avisad.
Men en sak lärde jag från min sponsor som jag hade att om jag harmades över, så pekade tummen mot mig själv. Jag harmades mycket över mig själv. Det jag harmades över dem brister har även jag själv.
Jag mins att det fjärde steget var det jobbigaste steget att ta för mig i AA. Fjärde steget.
Vi föreslog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. Jag hade så mycket fel och brister förr. Jag har även många fel och brister kvar ännu, fast jag har blivit bättre på mycket. Det viktigaste förs är att inte fly in i alkohol missbruk igen.