Vi har alla gjort idiotiska saker

16 januari

Den nyttigaste läxan livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt.

                                                          Winston Churchill


Ja tyvärr så är det så. Ja vad är en idiot för något. Är det idiotiskt att gå till arbetet i morgon? Jag käner mig något så när kry. Jag hostar inte ochj ag har ingen feber. Satt i ett par timmar på vårdcentralen och fästmön fick komma in och fick utskrivet Acetylcystein Mylan som jag också ville ha utskrivet. Jag har fått det flera gånger förut. Nu har jag druckit ett glas av det och känner mig genast bättre. Har medelat att jag arbetar i morgon och ska även åka till Rågsved för att öppna ett nytt ACA möte. Jag var där förra veckan men då kom det ingen. Får se om det är någon som kommer i kväll.
 

Lära ut av de äldre

15 januari

Jag finner stor glädje i att tala med äldre. De har tillryggalagt den väg vi alla ska gå och vet var den är ojämn och var den är jämn och lätt.

                                                                                       Platon


Ja att lyssna på äldre och de som har mer erfarenhet. Det är därför jag har kunnat hålla mig nykter. Men nuär även jag mycket äldre än många andra. Kanske är det någon som lyssnar på mig. Att alkoholism är en jobbig sjukdom, att det lättaste sättet att behålla nykterheten är att bara ta en dag i taget.
Fast även jag kan göra misstag, och allt jag gör behöver inte vara rätt. Jag har min egna nykterhet. Vi är alla olika personer med olika erfarenheter. Vi behöver lyssna på äldre så att det inte begås samma misstag som har begåts i historien.

 

Våldet på gator och torg ökar hela tiden. Ja våldet i världen ökar mer och mer. Jag döpte den här bloggen till fredlig för länge sedan. För jag ville ha det som en våldsmotstånds blogg. Men jag skapade en annan vålsdmotstånds blogg. Men jag skriver inte så mycket i den. För det sker våld hela tiden.

Upptäcka hindren

Den 14 januari

Det finns alltid en väg igenom – även om den ser ut att vara full av hinder.


Ja jag vet att jag har haften väldigt krånglig väg genom livet. Det största hindret som jag har lyckats att ta mig igenom är alkoholberoende. Så länge jag inte tar det första glaset, så är det lättare att upptäcka hindren.

 

Jag har ju börjat att forska i den nya stora boken, och går även på AA möten. Det är möte i dag i min hemma grupp Rågsved som har möte i Rågsveds folkets hus klockan 13:00 i dag.