Ja det är min nykterhet

Dagliga Reflektioner 30 april.

EN STOR PARADOX.

Detta arv av lidande och av tillfrisknande lämnas med lätthet vidare bland alkoholister, från den ene till den andre. Detta är vår gåva från Gud och att skänka den till andra som är som vi är det enda syfte som i dag inspirerar alla anonyma alkoholister jorden runt.
DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA,sid.106.

Den stora paradoxen i AA är att jag vet att jag inte kan behålla nykterhetens dyrbara gåva om jag inte ger bort den.
Min främsta föresats är att förbli nykter. I AA har jag inget annat mål, och att hålla fast vid det är en fråga om liv och död för mig. Om jag viker från det målet är jag förlorad. Men AA är inte bara till för mig; det är till för alkoholisten som fortfarande lider. Otaliga tillfrisknande alkoholister förblir nyktra genom att dela med sig till andra alkoholister. Vägen till mitt tillfrisknande är att visa andra i AA, att när jag delar med mig till någon, växer vi både i den Högre maktens nåd och båda är vi på väg mot ett lyckligt liv.Ja jag hoppas verkligen att det jag säger hjälper någon annan stackars lidande. Jag får ju aldrig något gensvar genom några komentarer på min nykterhetsblogg. Ja jag vet att man inte ska komentera andras delningar i den gemenskapen jag tillhör. Fast jag tillåter komentarer. Det kan till och med vara komentarer att det är helt fel det jag säger. Då kan jag svara att detta är min nykterhet.
Ta vad ni vill och lämna resten till GUD så som jag ser honom, henne, den, det. Men en komentar kan ju hjälpa en i sitt tillfrisknande. Är det något som ni tycker att jag ska sluta med så kanske jag tar till mig det och slutar med det. jag vet ju inte. Jag är nykter en dag i taget för min egen skull till andras glädje.

Så jag är väldigt glad över att Bill och Bob startade den här gemenskapen.

Det här har jag alltid tyckt

Dagliga Reflektioner 29 april.

GRUPPENS SJÄLVBESTÄMMANDE.

En del kanske tycker att vi har fört principen om gruppernas självbestämmande alltför långt. I sin ursprungliga långa version förkunnade Fjärde traditionen: ”Två eller flera alkoholister, som är samlade för sin nykterhets skull, kan kalla sig en AA-grupp, såvida de som grupp inte har något annat syfte"…men denna extrema frihet är inte så farlig som den ser ut.
AA COMES OF AGE,pp.104-05.

Som aktiv alkoholist missbrukade jag varje frihet som livet erbjöd. Hur kunde AA vänta sig att jag skulle respektera den extrema frihet som Fjärde traditionen ger? Att lära mig respekt har blivit ett livslångt arbete.
AA har fått mig att fullt ut inse behovet av disciplin och att om jag inte tillämpar den inifrån, får jag betala ett pris. Detta gäller för grupper också. Fjärde traditionen styr mig i en andlig riktning trots mina alkoholistiska böjelser.Att traditionerna är lite ut av gruppens riktlinje. Medans stegen mer är individuelt. Ja som aktiv så kände jag mig alldeles för fri. "Ähh jag orkar inte gå till jobbet i dag, det skulle vara trevligare att sitta ute i solen och ta en öl." Det kostade mig jobbet jag hade. Nu mera så har jag en annan slags frihet. Frihet under ansvar kallar jag det för.

Fast nu när jag läser det här så vet jag vad det är jag har missat, det är mitt arbete med min egna diciplin. Jag har en väldigt dålig diciplin. Fast jag har i alla fall diciplin att gå till jobbet varje dag, och att även skriva det här varje dag. Ja  jag ska erkänna jag kanske inte är perfekt för jag kanske har missat någon dag. fast jag är ju mänsklig och mänskligheten har väl rätt att göra fel ibland.

Viste knappt vad ödmjukhet var

Dagliga Reflektioner 28 april.

TVÅ STORARTADE EGENSKAPER.

Allt framåtskridande i AA kan sammanfattas i två ord: Ödmjukhet och ansvar. Hela vår andliga utveckling står i direkt relation till vårt fasthållande vid dessa två storartade egenskaper.
SOM BILL SER DET,sid.93.

Att acceptera och respektera andras åsikter, prestationer och rättigheter och att medge mina egna fel visar mig vägen till ödmjukhet. Att tillämpa AA:s principer i alla mina angelägenheter visar mig hur man tar ansvar. Att följa denna vägledning ger tilltro till Fjärde traditionen och till AA-gemenskapens alla övriga traditioner. Anonyma Alkoholister har utvecklat en livsfilosofi som är full av bäriga skäl, rik på giltiga principer och etiska värden, en livssyn som kan utvidgas bortom gränserna för alkoholisternas skara. För att följa dessa principer behöver jag bara be – och ta hand om andra som om var och en vore min broder.


Ja i början ut av min nykterhet så viste jag knappt vad ödmjukhet var. Ja själva ordet alltså. Då var jag hos en psykolog angående misshandeln ut av mig. Vi pratade om han som hade gjort det. Förövaren hade ju själv mist livet i ett våldsdåd. Hon frågade mig då om jag hatade honom ? Jag svarade nej jag hatar inte honom utan det han har gjort mot mig. Hon svarade då att hon tyckte att jag var väldigt ödmjuk.

Ja jag kanske är det vad vet jag. Nu mera så finns det säkert någon anledning till att saker och ting sker. Jag vet att själv misshandeln var lite ut av mitt eget fel i och med att jag var väldigt berusad. När jag var full så var jag väldigt kaxig. Så jag sa till psykologen att jag förtjänade säkert stryk då. fast inte det han gjorde sedan att han hoppade på ansiktet när jag låg medvetslös.