Ingen alkohol över 1 % i dag hellerAA-tanke för dagen. 28 februari.

 

Vi måste vara befriade från alkohol för alltid. Och det är inte längre vår sak utan vilar i Guds händer, så vi behöver inte oroa oss för det, eller ens tänka på det mera. Men om vi inte gjort detta ärligen och fullt ut, så är risken stor att det blir vårt problem på nytt. Eftersom vi inte litar på att Gud tar hand om problemet åt oss, så ingriper vi och skjuter tillbaka problemet till oss själva. Då blir det återigen vårt problem, och vi hamnar i samma gamla trassel som förut. Vi är hjälplösa igen, och så dricker vi.
Litar jag på att Gud ska ta hand om problemet åt mig?

 

Att begrunda.

Inget arbete har något värde utom förberedelse. Allt andligt arbete måste föregås av omfattande andlig förberedelse. Om du hoppar över dina korta bönestunder, och förkortar stilla stunder av andlig förberedelse, kan många timmars arbete bli gagnlöst. Från Guds synpunkt är ett stackars redskap, som arbetar hela tiden men utför ett dåligt arbete på grund av bristande förberedelse, av föga värde jämfört med det skarpa, hängivna, fulländade redskapet, som bara arbetar en kort stund men som utför ett mästerligt arbete tack vare långa timmars andlig förberedelse.

 

Dagens bön.

Jag ber att jag ska tillbringa mera tid ensam med Gud. Jag ber att jag ska få ut mera styrka och glädje av sådana stunder, så att de kan skärpa och berika mitt arbete.

 

 

 

 

Nej, jag kan ju inte dricka som en normal människa. Jag dricker öl som innehåller 0,4 % alkohol, men jag vill inte rekommendera det, eftersom jag har hört många som har tagit återfall efter att de har druckit alkoholfri öl. Det är en del som säger att jag inte är en riktig alkoholist, men jag vet det att jag inte kan dricka som en normal människa.

Jag ska läsa tredje stegs  bönen även i dag. Det gör jag varje morgon, ja det är klart att även jag kan missa att läsa den. Men jag ber även i dag att slippa att dricka någon alkohol över 1 %.

Tack för gemenskapen

 

Dagliga Reflektioner 27 februari.

 

EN ENASTÅENDE STABILITET.

 

Varifrån får AA sina direktiv? ...Dessa praktiska människor läser sedan Andra traditionen och får veta att den enda auktoriteten i AA finns hos en älskande Gud så som han kommer till uttryck i gruppsamvetet... De äldre statsmännen är de som inser visheten i gruppens beslut, som inte känner någon avoghet mot att deras inflytande blivit mindre, vars omdöme är stärkt av ansenlig erfarenhet och därför sunt. De är villiga att lugnt sitta vid sidan om och med tålamod bevittna utvecklingen.
(AA:s TOLV TRADITIONER, sid 95 o 98.)

 

I tillfrisknandets vävnad har de tolv stegen och de tolv traditionerna vävts in. När mitt tillfrisknande framskred, insåg jag att den nya klädnaden var skräddarsydd för mig. De gamla i gruppen kom med vänliga förslag när all förändring tycktes omöjlig. Allas delade erfarenheter gav stoff till band av dyrbar vänskap. Jag vet att AA-gemenskapen är redo och rustad att hjälpa varje lidande alkoholist vid varje vägskäl i livet. I en tillvaro som är kringgärdad av många problem, tycker jag att denna tillförsikt ger en enastående stadga. Jag vårdar nykterhetens gåva. Jag frambär till Gud min tacksamhet över den styrka jag får i en gemenskap som verkligen finns till för alla medlemmarnas bästa.

 

 
 
 
Ja det gäller alla gemenskaperna som jag är med i. AA var faktiskt först som Bill.W. Jag är glad över att jag fann AA, som har lyckats att få mig att hålla mig nykter sedan 1997. Det var faktiskt genom AA som jag fann alla andra gemenskaper så som Al-Anon och ACA . Där går jag för att jag växte upp i en dysfunktionell familj. Men jag tog själv initiativet att fly in i mitt missbruk.

Älska mig själv, men inte för mycket

 

                                                            26 februari

 

 

 

 

Vi gör alla misstag. Men förhoppningsvis kan vi genom att tillämpa Al-Anons program och fortsätta att växa i självinsikt lära oss av de misstagen. Vilken skada vi än har åstadkommit kan vi gottgöra den och vi kan ändra våra förhållningssätt och våra beteenden så att vi inte upprepar samma fel. På det viset kan även smärtsamma erfarenheter hjälpa oss att skapa en bättre framtid.

Det största hindret för denna utvecklingsprocess är skam. Skammen är vår ursäkt för att hata oss själva i dag för något vi gjorde eller inte gjorde i det förflutna.   I ett sinne fyllt av skam finns det inte plats för det faktum att vi då gjorde det bästa vi kunde, inte heller för att accepterar att vi som människor alltid kommer att göra misstag.

Om jag känner skam för att mitt tänkesätt är förvrängt, ska jag kontrollera hur verkligheten ser ut. Även om det kan kräva mycket mod, avbryter jag de självdestruktiva tankarna om jag talar med en Al-Anon – vän om dem och skapar utrymme för ett mer kärleksfullt och konstruktivt synsätt. Med lite hjälp kanske jag upptäcker att även mina mest pinsamma ögonblick kan välsigna mitt liv om jag lär mig förvandla dem till något positivt.

 

Dagens Påminnelse

I dag ska jag älska mig själv tillräckligt mycket för att se skam som en felbedömning.

 

”Den yttersta läxa som vi alla måste lära oss är villkorslös kärlek, som inte bara innefattar andra utan även oss själva.”

                                     Elizabeth Kübler-Ross


 
 
Klart att jag har gjort många misstag. Gjorde ett i går när jag la ut förra årets tidning en dag för tidigt på bloggen. Eller på FB. Men det skadar ju ingen förutom mitt egna ego. Jag vill inte göra misstaget att tro att jag kan dricka alkohol igen. Jag har lärt mig att jag inte ska ta det första glaset. Jag kan inte hantera alkohol, så jag kommer att skjuta det första glaset även i dag.
Jag måste vara något narcesistisk varje dag, fast det får inte gå till överdrift.