Den som styr är den högre kraften

 

31 oktober

   Al-Anon är ingen organisation och styrs inte av direktörer och chefer. Det är en gemenskap av jämlikar, där alla förenas i ”frivillig lydnad”. Det betyder att varje grupp arbetar enligt Al-Anons andliga principer som redovisas i våra Traditioner och som var en accepterar att följa av egen fri vilja utan att styras eller tvingas av någon.

   Någon kanske invänder: ”Men i Fjärde Traditionen står det att varje grupp ska vara självstyrande. Betyder inte det att vi kan hålla våra möten precis på det sätt vi själva vill, använda vilken litteratur vi vill och överhuvudtaget göra så som vi själva tycker blir bäst?”

   Svaret är att det självstyre som Fjärde Traditionen tillåter är begränsat till vad som är bra för gemenskapen som helhet. Om en grupp avviker från idéerna och förfaringssätet, som utvecklats inom Al-Anon för att vara till största nytta för flertalet medlemmar, tar den samtidigt på sig ansvaret för att den gemenskap som vi alla vänt oss till för att få hjälp kan skadas.

  Svaren på de frågor och problem som en grupp kan ställas inför finns i våra Tolv Traditioner. Det är därför det är så viktig att vi alla känner till dem. Hela Al-Anons välfärd och sammanhållning är beroende av att alla grupper samarbetar.

 

”Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör en annan grupp eller Al-Anon eller AA som helhet.”

 
 
 
Ja alla gemenskapers högsta chef som visar sig i deltagarnas gemenskapa beslut. Alla gemenskaper började med Bill och Bobs startade AA i Akran 1935 där även många organisationer har tagit efter. Jag gåt ju i flera ut av dem. Kallar det nu för självhjälps grupper.
Det är min högre kraft som har fått mig att ta de här stegen jag har tagit.

Hjälper mig att försöka hjälpa andra!

 

30 oktober

 

    Vi blir så vana vid att höra Al-Anon beskrivas som en gemenskap att vi ibland glömmer bort vilken betydelse ordet har för var och en av oss. Enligt Svenska akademins ordbok betyder gemenskap bl.a. samhörighet, intressegemenskap, kommunikation, överensstämmelse, ande-gemenskap. I en gemenskap delar med oss av oss själva och ju mer vi ger desto mer får vi.

    Om jag gör mitt bästa för att hjälpa en vän i gemenskapen att förstå sina problem och hur han eller hon ska kunna finna vägen till andliga lösningar, tvingas jag granska mina egna åsikter och klargöra dem. På så sätt får jag egentligen själv den största behållningen av att ge. Jag har många gånger funnit lösningar på egna problem, när jag försökt hjälpa någon annan.

 

Dagens påminnelse

   Jag drar bäst nytta av de andliga lärdomar jag fått genom Al-Anon, när jag tar tillfället i akt att föra budskapet vidare till någon annan. I denna gemenskap är jag endast ett redskap i Guds hjälpande hand.

 

”Genom att undervisa lär vi oss själva”

(Seneca d,y, Epistlar 7.8)

 
 
 
 
 
Ja hjälper jag någon annan så får även jag hjälp. Det är det som är tolvstegs arbete. Jag går i flera gemenskaper, och alla hjälper mig på olika sätt, fast det är ändå samma hjälp jag får på olika håll Jag hoppas verkligen att jag hjälper någon annan. Ja jag tror det, fast det skulle vara kul att få höra det. Ja det är mitt stora berkräftelse behov som jag har. Men som jag tidigare har skrivit, att delar jag med mig ut av mina erfarenheter och tankar så hjälper det även mig.

Måste försöka ta det lugnt

 

29 oktober

 

    Vi gör många ställningstaganden, från små dagliga val till viktiga beslut som medför stora förändringar i våra liv

   Oavsett om besluten är små eller stora gör vi bäst i att ägna dem den eftertanke som situationen kräver. Om de berör andra människor, är det viktigt att iaktta kärlek, generositet, tolerans och vanlig enkel vänlighet. Då kommer vi att fatta beslut som vi lugnt kan leva med.

   Om vi är på väg att fatta ett beslut, som i hög grad är påverkat av ilska, bitterhet och sårade känslor, är det klokt att vänta tills upphetsningen har lagt sig, och vi har fått möjlighet att överväga situationen i lugn och ro.

 

Dagens påminnelse

   Jag ska tänka på, att ett beslut fattat i en krissituation ser med all säkerhet helt annorlunda ut än det som fattas först när krisen är över. Jag ska inte göra något överilat som jag senare får anledning att ångra.

 

”Vi gör alla våra val och fattar alla våra beslut i en sinnes-stämning som helt säkert kommer att förändras,”

(Proust)

 
 
 
 
 
 
Jag bör inte ta besut direkt utan måste tänka efter först. Jag vet att det tar längre tid för mig att fatta olika beslut, eftersom jag har en skada i hjärnan. Som jag fick i samband med mitt missbruk. Jag får se vlka beslut jag ska ta i dag. I kväll så är det, den ny ACA Steg gruppen på Svenska. Jag är väldigt glad över att få jobba med Stegen på Svenska. Jag håller ju på med den i från den engelska boken. I den ligger jag på det nionde steget. I den svenska har vi precis börjat. Det får ta den tid det tar, jag kan inte stressa på stegarbetet.