Vill slippa kriser.

 

                  

 

 

 

                                                              31 maj

 

   Frasen som lyder ”skapa en kris för att få   alkoholisten att ta sitt förnuft till fånga” missförstås ofta och tillämpas   på fel sätt. Det betyder inte att   vi ska lägga oss i alkoholisternas aktiviteter, arrangera fallgropar för   honom eller göra något som uppfattas som straff   för att lider av en hänsynslös sjukdom. Sådana handlingar kan inte   ursäktas med: ”Det är för ditt eget bästa.” Gud har inte gett oss rätt att   avgöra vad som är bäst för någon annan. Vi skulle behöva hans gudomliga   insikt för att förstå vad det är som driver alkoholisten till denna   vanvettiga flykt från verkligheten.

 

Dagens påminnelse

   Ingen behöver skapa en kris åt alkoholisten.   Han närmar sig den slutliga krisen varje gång alkoholen tar kontroll över   honom. Vår uppgift är att låta de oundvikliga konsekvenserna drabba honom.,   vilket de med all sannolikhet kommer att göra, om vi kan låta bli att göra något för att förhindra det. Problemen som   alkoholisten då ställs inför är konsekvenserna av hans egna handlingar.

 

”Att smida ränker för att överlista missbrukaren är dömt att   misslyckas. Låt oss rannsaka våra egna motiv för att vara säkra på att vi   inte spelar ett självdestruktivt spel. Vi måste söka på djupet för att finna   vår egen ärlighet, men det är värt besväret.”

 

 
 
 
Ja kriser hade jag väldigt många, när jag var aktiv och drack. Jag mins att de jagade mig, efter misshandeln för att jag hade fått en hjärnskada. Fast det var en tjej som lämnade mig som fick mig att skruva på korken. Även att de hade startat en AA grupp i förorten jag bodde i då. Det var en som jag harmades över, som lärde mig att jag bara behöver ta en dag i taget. Jag behöver inte vara nykter resten ut av livet. Behöver bara ta en dag i taget. Dagarna blir veckor och veckorna månader som till slut blir år. Jag har sluppit att dricka och fly i alkoholens träsk sedan augusti 1997.
Jag dricker nu mera alkoholfri öl, fast jag vill varna nynyktra att dricka för jag vet att det är många som tar sig ett återfall på grund ut av det. Själv har jag sagt att jag inte ska dricka någonting över 1 % alkohol.

Jag slipper dricka även i dag.

                     

 

 

                                                     30 maj

 

   Det händer ibland på Al-Anon – möten att   någon säger någonting i förbigående som griper tag i mig och fastnar i mitt   medvetande. Det kan återkomma till mig om och om igen eftersom det gett mig   en ny insikt.

   Det kan vara en helt vanlig fras, till och   med en sliten klyscha som inte betyder någonting förrän den uppträder i ett nytt sammanhang. Då blir den plötsligt   levande och tar formen av ett användbart redskap som underlättar förståelsen   av Al-Anon – programmet.

   En medlem som förklarade hur hon slutligen   fick grepp om Al-Anons filosofi sa: ” Jag kom på att det hela kan beskrivas   med tre ord; sköt du ditt. En   osympatisk fras när den används i vanliga fall. Men använd i Al-Anon verkar   den riktigt förnuftig.”

 

Dagens påminnelse

  Jag ska koncentrera mig   på mina egna angelägenheter och vara uppmärksam på vilka som verkligen är mina. Jag ska inte lägga mig i andras   affärer. Jag ska inte blanda mig i vad alkoholisten gör och ta över hans   ansvar eller låta honom slippa att själv ta konsekvenserna av sina   handlingar.

 

”När du blir förolämpad av någons otillräcklighet, vänd dig till dig   själv studera dina egna svagheter. Genom att ägna dig åt dem kommer du att   glömma din ilska och lära dig att leva vist.”

(Marcus Aurelius)

 
 
 
Fast jag får inte bli för egoistisk. Jag vet att jag ofta säger kan själv. Har väldigt svårt att be om hjälp. Men jag måste faktiskt be om hjälp ibland. Hur svårt det än kan vara, så måste jag lära mig att be om hjälp.
Jag har det bra som har så många gemenskaper och på alla lär jag mig lite ut av. Först och främst bör jag gå på AA så att jag inte får någon idiotisk tanke, att jag kan dricka igen. Sedan på Al-Anon vuxna barn, för att komma på hur det kom sig att jag flydde in i alkoholen. Det är likadant som med ACA som ger mig insikt över min uppväxt.

Svårt att lämna föräldrarna.

                  

 

                                29 maj

 

 

   Al-Anons uppfattning om frigörelse är inte   så enkel att ta till sig. Vi uppmanas att frigöra oss från problemet, men det   betyder inte att vi ska lämna alkoholisten. När den ena katastrofen avlöser   den andra är det emellertid svårt att avgöra vad som är vad.

  Några bestämmer sig för att sluta prata.   Sådan tystnad, fylld av bitterhet och vrede, talar ett tydligare språk än   ord. Den skadar oss själva, den ger alkoholisten anledning att klaga och den   visar definitivt inte någon kärlek eller medkänsla.

   Andra försöker ägna så mycken tid åt   annat, att de försummar sina viktigaste skyldigheter i hemmet gentemot   familjen, inklusive alkoholisten.

 

Dagens påminnelse

   Genom att släppa alla tankar på problemet   kan vi verkligen medverka till vår egen andliga tillväxt och minska den   diffusa skuldkänsla vi bär inom oss. Det kan avleda uppmärksamheten från   alkoholistens görande och låtande. Sådan frigörelse får oss att se varje ny   dag som en möjlighet att slippa den snarstuckenhet som kommer av att vi känner   bitterhet och tycker synd om oss själva.

 

”När jag frigör mig från det som bekymrar mig kommer lösningen på   problemet ofta av sig själv. När jag släpper taget ger jag Gud en möjlighet   att hjälpa mig.”

 
Ja det var ju min pappa som var alkoholisten, och sedan blev jag en själv. Jag hade ju svårt att lämna mig själv, för jag själv blev en alkoholist. Jag lever ju inte ihop med någon alkoholist. Men jag har ju syskon och andra som har problem som jag känner som kan ha problem med alkoholen.
Jag vet att jag tyckte  att det var jobbigt, när föräldrarna drack under min uppväxt. Så jag drog ut med kompisar och drack. Jag flydde in i alkoholens misär själv. Jag fattade inte att det var beroende framkallandet. Jag höll ju till och med på att dö på grund av konsekvenserna ut av mitt missbruk. Men när jag var 32 år så slutade jag att dricka någon alkohol. Eller jag slutade att berusa mig alkoholistiskt. Jag fann en grupp i min närhet. Jag bodde då i Rågsved, och jag hade ju redan vart på AA innan jag råkade ut för misshandeln.
Jag visste ju hur den gemenskapen fungerade och jag lärde mig där att jag ska ta en dag i taget.