Har ju tagit annat skit också

Dagliga Reflektioner 31 mars.

 INGEN NEKADE MIG KÄRLEK.

 I AA:s almanacka var det År Två ... En nykomling uppenbarade sig i en av dessa grupper ... Det visade sig snart att han var ett hopplöst fall och att han mer än allt annat önskade bli frisk ... (Han sade:) "Eftersom jag är offer för ännu en böjelse, som är ännu mer brännmärkt än alkoholism, 
vill
ni kanske inte ha mig bland er".
AA:s TOLV TRADITIONER,sid 101

 Jag kom till er som en hustru, mor och kvinna som hade gått ifrån make, barn och familj. Jag var ett fyllo och en pillerknaprare, jag var ingenting. Ändå nekade ingen mig kärlek, omsorg och en känsla av att höra till. Genom Guds nåd och kärleken från en god sponsor och min hemmagrupp kan jag i dag säga att jag tack vare er i AA är hustru, mor, mormor och kvinna. Nykter. Pillerfri. Ansvarig.
Utan den Högre makt som jag fann i AA-gemenskapen skulle mitt liv vara meningslöst. Jag är full av tacksamhet att vara en fullgod medlem i Anonyma Alkoholister.

 

Ja tänk om jag hade blivit nekad till att få gå på AA möten bara för att jag har rökt en massa brass och tagit vaket. Nä det blev jag inte, fast jag går på AA för mina alkoholproblem och på NA för drog problemen. Men jag vet ju det att om jag inte druckit en massa sprit så hade jag säkert inte tagit det andra heller.

Fast jag tycker faktiskt att man ska tala om sina alkoholproblem på AA och sina andra problem men när det gäller narkotikan så kan man gå till NA. Jag går inte så mycket På NA eftersom min huvud drog var alkoholen

Jag kommer aldrig att bli bäst

Dagliga Reflektioner 30 mars.

VÅRT GRUPPSAMVETE.

" ... ibland är det goda det bästas fiende."
ALCOHOLICS ANONYMOUS COMES OF AGE,p. 101

 Jag tror att dessa ord gäller för varje del av AA:s tre legat: Tillfrisknande, Enighet och Service! jag vill ha dem fastetsade i mitt sinne när jag "vandrar på vägen mot en lycklig framtid" (Alcoholics Anonymous,p. 164) Dessa ord, som ofta sades av en av grundarna, Bill W, uttalades till honom vid rätt tillfälle som en yttring av gruppsamvetet. Detta fick Bill W att se kärnan i vår Andra tradition: "Våra ledare är blott betrodda tjänare - de styr oss inte". Precis som Bill W tvingades inse, tror jag att vi i våra gruppdiskussioner aldrig bör nöja oss med det "goda" utan alltid sträva efter att uppnå det "bästa". dessa gemensamma ansträngningar är ännu ett exempel på hur en älskande Gud, sådan vi uppfattar Honom, kommer till uttryck i gruppsamvetet. Erfarenheter som denna hjälper mig att hålla mig kvar på tillfrisknandets rätta väg. Jag lär mig att kombinera idérikedom med ödmjukhet och ansvar med tacksamhet och får så njuta glädjen att leva i mitt 24-timmarsprogram.


Fast jag gör alltid så gott jag kan och om det inte är tillräckligt så får de göra det själva. Jag vet att allt jag gör inte är perfekt men jag är ändå nöjd efter som jag har gjort så gott jag kan

Att tjäna andra

Dagliga Reflektioner 29 mars.

 BETRODDA TJÄNARE.

 De är tjänare. Ibland blir deras otacksamma uppgift att vara gruppens passupp.
AA:s TOLV TRADITIONER,sid 96

 I Zorba beskriver Nikos Kazantzakis ett möte mellan huvudpersonen och en gammal man som håller på att plantera ett träd. "Vad har du för dig?" frågade Zorba. Den gamle svarade: "Du ser mycket väl vad jag gör, min son. Jag planterar ett träd." Zobra undrar: "Men varför plantera ett träd, när du aldrig kommer att få se det bära frukt?"  Och den gamle mannen genmäler: "Jag, min son, lever som om jag aldrig kommer att dö". Svaret lockar fram ett svagt leende på Zorbas läppar och när han går sin väg utbrister han i ironisk ton: "Så märkligt, jag lever som om jag skulle dö i morgon!"
Som medlem i Anonyma Alkoholister har jag funnit att tredje legatet är en fruktbar jord att plantera min nykterhets träd i. De frukter jag skördar är underbara: frid, säkerhet, förståelse och ett dygn av oändlig tillfredsställelse. Tillsammans med det förstånd som tillåter mig att lyssna på mitt samvete, talar legatet vänligt till mig och säger: Du måste släppa taget i servicearbetet. Det finns andra som behöver plantera och skörda.

Missade att skriva i går så jag tar två i dag i stället. Ja jag tjänade AA i går på telejouren. Jag är även kontors ansvarig där men har redan suttit i två år så min vice tar över i månads skiftet.
Jag roterar vidare nu.