Har ju missat min ungdom.

 

30 september

 

    Det var en gång en man vars älskade hustru förändrats från att ha varit en liten charmerande kvinna när han gifte sig med henne, till ett uppsvullet fyllo. Hon led av en sjukdom som kallas alkoholism, men det förstod ingen av dem.

   Han var alltid arg och frustrerad eftersom han inte kunde få henne att sluta dricka. Ju mer han försökte, desto sämre mådde hon och desto mer drack hon. Hon var fylld av skuld och självförebråelser för att hon överlät allt åt honom. Han fick se till att barnen kom till skolan, handla, laga mat och städa.

   Så en dag berättade någon för honom om Al-Anon. Även om han visste att hans fall var hopplöst tänkte han att han skulle pröva att gå dit i alla fall. Efter hand som han läste, ställde frågor på mötena och lyssnade, upptäckte han att han kunde få visst perspektiv på sin egen situation. När han förstod att hans fru led av en sjukdom – alkoholberoende – slutade han att anklaga sig själv för att inte kunna kontrollera henne. Han förstod att barnen var arga på honom för att han alltid var tvär och oresonlig. De älskade sin mamma för att hon aldrig bannade dem och de förstod instinktivt att hon var sjuk. Han började ta hänsyn till sina egna behov av vila, ro och tid för avkoppling och skaffa sig en hushållerska som kunde ta över hushållsgöromålen Han genomförde många förändringar, framför allt i sitt förhållningssätt till alkoholisten.

   Efter att ha försökt göra uppror och motstånd förstod hustrun att hon behövde få hjälp och en dag bad hon sin man att ta henne till ett AA-möte.

 
 
 
 
Jag har aldrig vart gift eftersom det var jag som var fyllot, och ingen ville binda sig med mig. Alla mina tjejer som jag hade i min ungdom blev skrämda ut av mitt supande. Jag har ju vart nykter nu ett tag, fast är fortfarande inte gift. Har ju en fästmö, men jag vet inte om det beror på min rädsla. Sedan är det dyrt eftersom, om jag ska gifta mig så vill jag göra det kyrkligt. Huvudsaken är att jag inte tar det första glaset.

Jag har inte alltid rätt

 

29 september

 

   Någon föreslog att ett slagord skulle läggas till de övriga vi använder i Al-Anon: Lyssna och lär. Min första rektion var negativ: ”Allt som sägs på ett Al-Anon – möte är inte till hjälp. Tänk på dem som säger: `Släng ut honom!’ Motsäger inte det allt vi lär oss i Al-Anon?” Men vänta nu lite! Det jag lär mig genom negativa uttalande kan vara en god hjälp för mig att förstå vilken felaktig uppfattning jag själv kan ha. När någon delar ut råd kan jag tänka: ”Men vi ska ju inte ge varandra råd i Al-Anon. ”Om någon utrycker sig bittert och nedlåtande om alkoholisten, kan det visa mig hur olämpligt det är och få mig att undvika att göra likadant.

 

Dagens påminnelse

  Lyssna och lär är ett sunt slagord om vi använder det rätt. Vi gör inga betydelse-fulla framsteg i vårt tänkande om vi bara lyssnar till vad vi själva har att säga.

 

”Det är den sjukliga oförmågan att lyssna… som jag lider av.”

(William Shakespeare)

 

”Jag ber om förmågan att lyssna oavsett om jag instämmer i det jag får höra eller inte”

 
 
 
 
 
Ja allt jag får höra stämmer inte. Även saker som jag säger kan skada andra , om de gör som jag gör. Jag dricker ju alkoholfri öl, och jag har hört att de är flera som har tagit återfall på grund ut av det. Fast jag har sagt att jag inte ska dricka någon alkohol över 1 % alkoholfri öl innehåller 0,4 %. Jag har hårt att en äldre som tog sig en lätt öl till jul. Jag skulle inte våga mig på det Inte för att jag skulle ta ett återfall på grund av att jag skulle ta en lätt öl Men jag har sagt att jag inte ska dricka något över 1% alkohol. Jag ska inte göra det i dag heller. I kväll klockan 18:00 så ska vi till Farsta kyrka och titta i Svenska ACA boken och kanske ha en grupp där vi får se vad som händer. Klockan 19:00 är det i alla fall Al-Anon vuxna barn där.

Jag vet att jag har sjukdomen

 

28 september

 

   En anledning till att vi engagerar oss i Al-Anon är att vi vill få kunskaper om alkoholism. Vi lär oss att det är en sjukdom som kan sluta i fysiskt, mentalt och andligt förfall. Vi får också veta att det inte finns något känt botemedel, men att det är möjligt att nå nykterhet med hjälp av AA – när alkoholismen är motiverad. Vi lär oss förstå att våra egna reaktioner i den situation alkoholismen försatt oss i, inte var förnuftiga och att vi dragits med i förfallet. Vi lär oss att en ärlig rannsakan av oss själva kan öppna en ny väg mot personlig utveckling, förnuft och sinnesro. Att läsa Al-Anon – litteratur och utbyta erfarenheter och tankar med Al-Anon – vänner är ett starkt stöd för oss i våra strävanden.

 

Dagens påminnelse

  Att leva i enlighet med Al-Anons program kan ge oss en tillfredställelse som vi aldrig tidigare upplevt. De av oss som ärligt går in för programmet belönas riktligt. Det är en läroprocess som fungerar bäst för dem som villigt och ödmjukt tar till sig kunskaperna.

 

”Jag ber Gud att göra mig villig att lära mig förstå, hur jag ska leva ett fullvärdigt liv i skenet av den visdom jag finner i Al-Anon.

 
 
 
 
Jag kom ju till Al-Anon eftersom. jag själv hade drabbads ut av den här sjukdomen. Det var en vän i gemenskapen som jag hade berättat om min uppväxt och då sa hon att jag var ett vuxet barn. Jag lärde mig inte något socialt liv. Jag flydde i från alla problem, med hjälp ut av alkoholen själv. Jag är glad över att jag fann AA och nyktrade till. Jag lärde mig att ta en dag i taget. Jag har hjälpt ut av att skriva här och att gå på möten. I dag så är det mötesdag, först AcA, sedam AA i Rågsved och till slut Al-Anon i Maria gruppen.