Ensam är inte stark

Dagliga Reflektioner 31 januari.

VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD KOMMER I
FÖRSTA HAND.

 Sammanhållningen inom Anonyma Alkoholister är något vi är mycket rädda om... Vi måste hålla ihop,
annars dör AA.

(AA:S TOLV TRADITIONER,sid 93.)

 Våra traditioner är nyckelelement i det självöverlämnande som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla nykterhet inom Anonyma Alkoholister. Den Första traditionen påminner mig om att inte ta åt mig äran för mitt tillfrisknande eller ta makten över det. Att sätta vår gemensamma välfärd först påminner mig att inte försöka bli en helbrägdagörare inom programmet. Jag är fortfarande en patient. De ödmjuka gamlingarna byggde den här sjuksalen. Utan den tvivlar jag på att jag skulle vara vid liv. Utan gruppen skulle få alkoholister tillfriskna. Det aktiva arbetet att på nytt överlämna min vilja ger mig chansen att kliva av från mitt behov att dominera och min längtan efter beröm - som både spelade så stor roll i min aktiva alkoholism. När jag låter mina personliga önskningar ge vika för gruppens större intressen, bidrar jag till sammanhållningen i AA, som är en förutsättning för allt tillfrisknande. Det hjälper mig att komma ihåg att helheten är större än
summan av delarna.


Ja i början ut av min nykterhet så skulle jag klara det här själv.Om de bara lämnade mig i fred så att jag kunde dricka hur jag ville.Ja de gjorde de, de tog avstånd i från mig och till slut satt jag där och drack i min ensamhet.Men när jag var ensam så tyckte jag synd om mig själv,"självömkan".Då drack jag ännu mer och grät för mig själv.I dag har jag ju ändå inte många vänner och det beror nog på mig själv.Jag vet inte om det är räddsla över att bli avisad eller vad det beror på.Säkert beror det på att under ungdomstiden så dränkte jag allt i alkohol och då blev det ett konstlat förhållande till kamrater och vänner.Så jag lärde mig aldrig hur jag skulle ta kontakt med vänner.

Slipper att jaga

Dagliga Reflektioner 30 januari.

FRIHET FRÅN ... FRIHET ATT.

Vi kommer att känna en ny frihet...
(ANONYMA ALKOHOLISTER,sid 78.)

 Frihet är för mig både frihet från och frihet att. Den första frihet jag kan glädja mig åt är friheten från slaveriet under alkoholen. Vilken lättnad! Sedan börjar jag uppleva en frihet från  rädsla - rädsla för människor, för ekonomisk otrygghet, för att anförtro mig åt någon, för att misslyckas, för att bli försmådd. Sedan börjar jag åtnjuta frihet att  -frihet att välja  att vara nykter i dag, frihet att vara mig själv, frihet att uttrycka min åsikt, frihet att uppleva sinnesfrid, att älska och bli älskad och frihet att växa andligen. Men hur kan jag uppnå dessa friheter? Stora boken säger klart att innan jag är halvvägs igenom arbetet att gottgöra andra, kommer jag att börja känna en "ny" frihet. Inte den gamla friheten att hänsynslöst göra vad som föll mig in utan en ny frihet, som låter löftena i mitt liv gå i uppfyllelse.


I dag så slipper jag att jaga efter alkohol eller en återställare.Behöver inte fundera på vad jag gjorde i går.Slipper jaga efter pengar till mera sprit.Slipper även att skämmas för alla misstag jag har gjort.Klart att även i dag gör jag mycket misstag fast i dag så kan jag stå för dem.Jag är nu fri att göra vad jag vill inom sunt förnuft.

Funderar på om jag gjort något fel

Dagliga Reflektioner 29 januari.

GLÄDJEN I ATT DELA MED SIG.

 Livet kommer att få en ny mening. Att se hur människor tillfrisknar, att se dem hjälpa andra, att se ensamhet försvinna, att se en grupp växa upp, att ha en massa vänner - detta är en erfarenhet du inte får gå miste om. Vi vet att du inte vill missa den. Att ofta ha kontakt med nykomlingarna och de andra är höjdpunkter i vårt liv.
(ANONYMA ALKOHOLISTER,sid 83.)

 Varenda nykomling, som jag delar med mig åt, har möjlighet att uppleva samma lättnad som jag har funnit i denna gemenskap. Att veta det fyller mig med glädje och tacksamhet. Jag känner på mig att allt det som beskrivs i AA kommer att ske med dem som det har gjort för mig, om de griper tillfället och tar till sig 
programmet helt och hållet.


Tänker lite på den här texten att så mycket vänner har jag inte.Ja okey jag har ju flera AA bekanta men någon riktig vän har jag inte.Varken inom AA eller i det övriga sammhället.Så avsaknaden ut av vänner är verkligen stor.

De flesta som ringer hem till oss är min fästmös vänner aldrig någon som ringer till mig.Jag vet faktiskt inte vad det beror på.Jag är i alla fall glad över de cyber vänner jag träffar över nätet men aldrig har jag träffat de IRL.