Bygga upp i stället för att klandra

AA-tanke för dagen 31 augusti.

 

”Gå och besök blivande AA-medlemmar medan de fortfarande är nervösa. De kanske är mera mottagliga när de är deprimerade. Träffa dem om möjligt ensamma. Berätta för dem så pass mycket om dina egna dryckesvanor och erfarenheter att de känner sig uppmuntrade att tala om sig själva. Om de vill tala, så låt dem göra det. Om de inte är meddelsamma, så prata om det elände som spriten har förorsakat dig, men utan pekpinne, var noga med att inte moralisera eller föreläsa. När de förstår att du vet allt om spritsvängen, så beskriv dig själv som alkoholist och tala om hur du fick klart för dig att du var sjuk.”
Är jag beredd att berätta om mig själv för blivande AA-kamrater?

 

Att begrunda idag.

 

Försök att inte hänge dig åt kritik, klander, hån eller fördömande av andra när du försöker hjälpa dem. Hur goda resultat du får av ditt hjälparbete, beror på din egen självbehärskning. Om du inte håller dina känslor i strama tyglar, kanske du rycks med av ett tillfälligt, naturligt behov av att kritisera eller klandra. Du bör stå på en fast grund av andligt liv, som gör dig uppriktigt ödmjuk, om du verkligen ska kunna vara andra till någon hjälp. Gå varsamt fram mot dem, och var hård mot dig själv. Så kan du vara till mest nytta för att lyfta upp en förtvivlad själ.

 

Dagens bön.

 

Lär mig undvika fördömanden och kritik, att alltid bygga upp andra medmänniskor i stället för att riva ner dem.

Jag är för feg för att ta kontakt med andra öga mot öga. För jag är en mycket rädd person. Det är lättare att sitta här bakom skärmen och berätta hur jag har gjort. Jag ska faktiskt försöka att bli bättre på det. Jag vågar faktiskt berätta hur djävligt jag har levt, när jag drack alkohol och struntade i min omgivning.


Ja av hån har jag fått nog ut av. Jag vill inte klandra andra, vill att de ska känna att det är skönt med nykterheten. Att slippa vakna bakis och skakis. Att känna att man bara vill ha mer och mera. Jag måste hålla in med mina känslor. Det brukar jag göra. Är mera tankfylld och inte uppbrusande längre. Som jag var som yngre och brusade upp för ingenting.

Ja jag får inte vara kritisk mot någon medmänniska i dag.

 Att hjälpa andra

AA-tanke för dagen 30 augusti.

 

”Praktisk erfarenhet visar, att ingenting kan så effektivt försäkra oss mot återfall i dryckenskap som ett omfattande arbete bland andra alkoholister. Sprid budskapet vidare till andra alkoholister! Du kan hjälpa, när ingen annan kan. Du kan vinna deras förtroende, när andra misslyckas. Livet kommer att få en ny mening för dig. Att se hur människor tillfrisknar, att se dem hjälpa andra i sin tur, att märka hur ensamhet försvinner, att uppleva hur en gemenskap växer fram omkring dig, att få en stor skara vänner, detta är en erfarenhet som du inte får gå miste om.”
Är jag alltid redo och villig att hjälpa andra alkoholister?

 

Att begrunda idag.

 

En av hemligheterna bakom ett rikt liv är konsten att ge. En skenbar motsägelse här i livet är att ju mera du ger, desto mera har du kvar. Om du ger ut ditt liv på att tjäna andra, räddar du ditt liv. Du kan ge i överflöd och på så sätt leva i överflöd. Du är rik i ett avseende – du har en andlig kraft som är outtömlig. Låt ingen lågsinnad eller självisk tanke hindra dig att dela med dig av denna kraft. Ge ut av din kärlek, hjälp, förståelse och medkänsla, och gör det om och om igen. Ge av ditt personliga lugn och välbefinnande, din tid, dina pengar och, mest av allt, dig själv. Och du kommer att leva rikt.

 

Dagens bön.

 

Jag ber att jag ska leva för att ge. Jag ber att jag ska lära mig denna hemlighet bakom ett rikt liv.
Jag sitter i tele jouren ibland, fast den här månaden har det inte blivit någon gång som jag har suttit där. Fast jag berättar här hur jag gör för att få behålla min nykterhet. Fast jag är dålig på att gå på möten. Jag måste bli bättre på det.

Jag har svårt att ge eftersom jag har ett så stort ego. Jag hoppas att mina texter kan hjälpa någon här. Att den personen kan komma till insikt om att han eller hon kanske dricker för mycket. Jag berättar bara hur jag gjorde.

Ja det där var en väldigt bra bön, för det är just det jag måste be om. Att lära mig att skänka.

Ja varje morgon börjar jag med Franciskus bönen

AA-tanke för dagen 29 augusti.

 

”Vi kan inte klara oss utan bön och meditation. När vi vaknar, låt oss då tänka på de tjugofyra timmar, som ligger framför oss. Vi tänker över våra planer för dagen. Innan vi börjar, ber vi Gud att leda våra tankar. Vårt tankeliv kommer att ligga på ett mycket högre plan, då vi börjar dagen med bön och meditation. Vi avslutar vår meditationsstund med en bön om att Gud ska leda oss genom hela dagen och visa oss steg för steg hur vi ska handla. Grunden för alla våra böner är: Ske din vilja i mig och genom mig idag.”
Är jag uppriktig i min önskan att lyda Guds vilja idag?

 

Att begrunda idag.

 

Andas in godhetens och sanningens inspiration. Den är ärlighetens, renhetens, osjälviskhetens och kärlekens ande. Den är fritt tillgänglig för oss, om vi är villiga att helhjärtat acceptera den. Gud har givit oss två ting – Hans ande och förmågan att välja – att acceptera den eller inte, som vi själva vill. Vi äger den fria viljans gåva. När vi väljer själviskhetens och girighetens och övermodets väg, vägrar vi att acceptera Guds ande. När vi väljer kärlekens och tjänandets väg, accepterar vi Guds ande, och den strömmar då in i oss och gör allt nytt.

 

Dagens bön.

 

Jag ber att jag ska välja den rätta vägen. Jag ber att jag ska försöka följa den ända fram.Den kan motverka mitt ego, för det har jag stort av och kan vara svårt att bli av med. Sinnesro bönen som är den ända bönen som jag kan utantill kan jag ta till i mellanåt, under dagens gång. Den kan vara bra när jag inte själv vet vad jag ska göra. Då ber jag Gud om sinnessro, att jag måste aceptera det jag inte kan förändra, Och att få modet att förändra det jag kan.

Jag ska nu ge er Franciskusbönen som jag läser varje morgon och som kan hjälpa mitt ego.

Franciskus bön

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hatet härskar - låt mig sprida kärlek!
Förlåtelse där orätt har begåtts,
och enighet där splittring råder.
Där villfarelse finns - låt mig få bringa sanning.
Tro där tvivlet härskar
och förtröstan där förtvivlan råder.
Låt mig bringa ljus i mörkret
och glädje i bedrövelsen.
Min Gud och Mästare
Lär mig sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad,
att förstå hellre än att bli förstådd,
att älska hellre än att bli älskad.
Ty det är genom att ge som vi får,
det är genom att glömma oss själva som vi finner oss själva,
det är genom att förlåta som vi själva får förlåtelse,
och det är genom att dö som vi föds på nytt till evigt liv.

Amen
Så jag måste bli mindre självisk i mitt ego, för jag vet ju hur jag är. Jag vill alltid ha först och det bästa, vet inte om det har med min alkoholism att göra eller om det beror på att jag har ADHD. Ja det vet jag ju i och för sig inte eftersom det inte är utrett ännu. Fast min hjärnskada psykologen trodde att det var det jag led av som liten när jag berättade om hur jag var som liten. Men hon ville inte skriva ut någon medicin eftersom jag även har en missbrukar sjukdom. Fast det borde finna medicin för oss med den här sjukdomen också. Fast jag får Gud så som jag ser honom/henne styra mina steg.

Så att jag väljer rätt väg.