Har även lämnat över i dag.

 
 
 
 

                                   28   februari

Att lämna över   min vilja och mitt liv till min Högre Makt (Tredje Steget) är en pågående   process. I början lämnade jag bara över de stora problemen. Jag kände att jag   inte hade något val – jag var uppenbart maktlös, och jag hade misslyckats trots   att jag ansträngt mig efter bästa förmåga. Det fanns ingen annanstans att   vända mig än till en Makt större än jag själv, som kunde lyckas där jag   misslyckats.

Allteftersom   mitt tillfrisknande fortskred, började jag lita på min Högre Makt. I dag   medverkar jag i en djupare relation genom att förbättra min medvetna kontakt   med min Högre Makt. När jag ska fatta ett beslut, oavsett om det handlar om   att ha att göra med en alkoholist, acceptera ett erbjudande om ett nytt jobb   eller gör upp planer för kvällen, ber jag om vägledning. När jag lyfter luren   för att tala med en Al-Anon-vän, ber jag att få tjänstgöra som ett redskap   för min Högre Makt. Jag kan inte alltid veta vad min Högre Makt vill, men jag   kan söka större andlig medvetenhet varje dag genom att vara villig att ta   emot vägledning.

 

Dagens   påminnelse

Tro kräver   övning. Jag ska inbegripa min Högre Makt i flera av mina handlingar och   beslut i dag.

 

”Tredje steget   föreslår att jag från och med nu ska försöka vara öppen och nottaglig för   hjälp från en Högre Makt.”

Al-Anons Tolv   Steg & Traditioner

 

Läste tredje stegs bönen som vanligt i morse. Lämnade över till min högre kraft, jag kallar det hellre en kraft än makt.

Tredjestegs bönen

Gud, jag   överlämnar mig själv till dig att göra med mig och av mig vad Du önskar.   Befria mig ur mitt eget slaveri, så att jag bättre kan utför det Du vill.   Befria mig ifrån mina svårigheter,

så att segern   över dem må bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa, om Din Makt, Din   Kärlek och Din Väg. Må jag alltid följa din vilja.

                       Amen

 

För om jag själv försöker ta hand om allt så går det ofta åt skogen. Jag är som sagt helt kraftlös utan Hen där uppe. Eller Hen finns överallt runt omkring oss. I både dig och alla andra som har goda tankar om sina med människor. Ja jag lämnar över till någon som är klokare än vad jag själv är. Men det är ju klart att jag kan be om en kraft att jag ska klara ut av det jag ska ta mig för att göra. I dag så ber jag om en kraft som får mig att städa sovrummet som jag har tänkt göra länge. Men jag är en sjuk människa och skjuter det hela tiden framför mig.

Jag släpper taget.

 
 

                                                       

                                                                    27 februari

Det är inte   nödvändigt att jag gör en fullständig plan för mitt tillfrisknande – det har   min Högre Makt redan gjort. Det enda nödvändiga är att ödmjukt be om Guds   vägledning och om villighet att följa den vägledning i dag. Jag vet att jag inte   är ensam: jag kommer att få all den hjälp jag behöver på vägen. Efter att ha   bett om tillfrisknande kan jag släppa taget, medveten om att jag med sinnesro   kommer att gå åt rätt håll.

Men jag kan göra   en del val för att skynda på mitt tillfrisknande. Jag kan ta hand om mig   själv på ett bra sätt mer regelbundet. Jag kan gå på Al-Anon – möten, ringa   min sponsor, prova ett nytt slags servicearbete. Jag kan koppla av, meditera,   träna, läsa Al-Anon – litteratur, leka, äta en hälsosam måltid. Jag märker   att när jag satsar på att göra vad jag kan varje dag, blir jag gradvis allt   starkare.

 

Dagens   påminnelse

Jag kan inte   kontrollera mitt tillfrisknande. Jag kan inte tvinga mig att släppa taget   tidigare eller kräva att få sinnesro. Men jag kan göra små saker för att   påminna mig själv att jag är en villig deltagare i den här processen. Jag har   all anledning att känna hopp, för varje steg jag tar är ett steg mot att leva   ett mer fullödigt liv. I dag ska jag göra något trevligt för mig själv som   jag inte tagit mig tid till tidigare.

 

”Om man rör sig   med tillförsikt i riktning mot sina drömmar och strävar efter att leva det   liv man har föreställt sig, kom – mer man inom kort att få oväntad framgång.”

                                         Henry   David Thoreau

 

Ja i dag låter jag min högre kraft ta över. Hen vet vad jag behöver. Jag vet i alla fall att jag ska gå på möte i kväll i min hemma grupp som håller till på Rågsveds nya folketshus. Vi får se vad det blir för möte. Jag låter min högre kraft ta över fast jag har ju några idéer fast vi får se vad gruppsamvetet säger. För jag själv klarar inte av att vara nykter jag måste ha stöd och hjälp, och det får jag ut av alla mina vänner i gemenskapen.

 
 

Vi måste lära oss ut av våra misstag

 
 
 

 

 

                                                                          26 februari

Vi gör alla   misstag. Men förhoppningsvis kan vi genom att tillämpa Al-Anons program och   fortsätta att växa i självinsikt lära oss av de misstagen. Vilken skada vi än   har åstadkommit kan vi gottgöra den och vi kan ändra våra förhållningssätt   och våra beteenden så att vi inte upprepar samma fel. På det viset kan även   smärtsamma erfarenheter hjälpa oss att skapa en bättre framtid.

Det största   hindret för denna utvecklingsprocess är skam. Skammen är vår ursäkt för att   hata oss själva i dag för något vi gjorde eller inte gjorde i det förflutna.   I ett sinne fyllt av skam finns det inte plats för det faktum att vi då   gjorde det bästa vi kunde, inte heller för att accepterar att vi som   människor alltid kommer att göra misstag.

Om jag känner   skam för att mitt tänkesätt är förvrängt, ska jag kontrollera hur   verkligheten ser ut. Även om det kan kräva mycket mod, avbryter jag de   självdestruktiva tankarna om jag talar med en Al-Anon – vän om dem och skapar   utrymme för ett mer kärleksfullt och konstruktivt synsätt. Med lite hjälp   kanske jag upptäcker att även mina mest pinsamma ögonblick kan välsigna mitt   liv om jag lär mig förvandla dem till något positivt.

 

Dagens Påminnelse

I dag ska jag   älska mig själv tillräckligt mycket för att se skam som en felbedömning.

”Den ytterstal   läxa som vi alla måste lära oss är villkorslös kärlek, som inte bara   innefattar andra utan även oss själva.”

                                     Elizabeth   Kübler-Ross

 

Ja jag gör många misstag varje dag. Förhoppningsvis gör vi inget stort misstag som skadar eller sårar någon annan. Det är därför jag går på Al-Anon för att bli en bättre människa. I dagens läge gör jag inte lika mycket misstag som jag gjorde när jag var aktiv alkoholist. All skada jag har gjort kanske jag inte kan gottgöra eftersom jag inte vet riktigt vilka jag har skadat genom mitt drickande. Jag har bett min mamma och jag hann be om ursäkt till min pappa innan han lämnade oss.

Jag vill inte göra om mina misstag som jag gjorde när jag drack. Så jag skjuter det första glaset framför mig även i dag.