Har äntligen skrivit protokollet

AA-tanke för dagen 31 maj.

Jag ska inte vänta på en inkallelse till aktiv tjänst i AA. Jag ska gå in som frivillig. Jag ska vara lojal i mitt mötesdeltagande, frikostig i mitt givande, vänlig i min kritik, idérik i mina förslag, kärleksfull i min inställning till allt och alla. Jag ska ägna AA mitt intresse, min entusiasm, min tillgivenhet och framför allt, mig själv.
Accepterar jag också detta som min trosbekännelse för AA ?

 

Att begrunda idag

Det finns många slag av bön, men vilket slag det än är, så är bönen den länk som förbinder människosjälen med Gud. Om bönen bara är ett flyktigt ögonkast av tro, en blick eller ett ord av kärlek, eller bara en känsla av förtrolighet i det goda och meningsfulla i tillvaron, så blir ändå resultatet av den bönen en ökad styrka att möta alla frestelser och övervinna dem. Även om bönen inte ges uttryck i ord, sker ändå den nödvändiga överföringen av kraft, eftersom själen i sin förbindelse med Gud och i Förening med Honom är mottagare av all den andliga hjälp från Honom som den behöver. Fast själen ännu är kvar i sitt mänskliga skal, behöver den ett tillflöde av sådant som hör samman med dess himmelska boning.

 

Dagens bön

Jag ber att jag ska bli undervisad om hur jag ska be. Jag ber att jag genom bönen ska komma i förbindelse med Guds tanke och vilja.Ja mu har jag skrivit protokollet i från planeringsmötet i tele jouren. Jag är ju ingen sekreterare och den blev väl så där. Hoppas att det duger. Fast det tog ju sin tid. Vi har ett nytt planeringsmöte nästa onsdag. Då får jag höra vad de tycker om mitt protokoll.

Ja bön är jag dålig på, jag läser Franciskus bönen varje morgon. Den säger mig att jag måste släppa mitt ego. Att jag måste tänka på andra. Fast jag har alltid bett för mig själv, egoistisk som jag är. Jag måste be för andra, även dem jag inte gillar. Speciellt för dem. Men det har jag svårt för men jag har blivit bättre.

 

Jag är så seg

AA-tanke för dagen 30 maj.

 

 

Jag är en del av AA, en bland många, men jag är en. Jag behöver AA:s principer för att utveckla det liv som ligger begravt inom mig. AA må vara mänskligt till sin organisation, men det är gudomligt till sitt syfte. Syftet är att leda mig fram till Gud och ett bättre liv. Jag tar del av rörelsens förmåner, och då bör jag också ta del av ansvaret genom att åta mig att bära min rättvisa del av bördan, inte motsträvigt utan villigt och glatt. I den mån jag misslyckas i mina åtaganden, så misslyckas också AA. I den mån jag lyckas, så lyckas också AA.
Accepterar jag detta som min trosbekännelse för AA ?

 

 

Att begrunda idag

"Herren vare lovad". Vad betyder det att lova Herren ? Det betyder att vara tacksam för allt det underbara i världen och för alla välsignelser i ditt liv. Så lova Gud genom att vara tacksam och ödmjuk. Att lova Gud på detta sätt har större förutsättningar att förjaga det onda än att undergivet finna sig i det. Den uppriktigt tacksamma och ödmjuka människa, som alltid lovar Gud, frestas inte att göra det onda. Du får en känsla av trygghet eftersom du vet att i grund och botten är allting bra. Så se upp till Gud och lova Honom.

 

 

Dagens bön

Jag ber att jag ska vara tacksam för alla mina välsignelser. Jag ber att jag ska vara ödmjuk eftersom jag vet att jag inte har gjort mig förtjänt av dem.
Jag var ju sekreterare på AA:s tele jours möte den här månaden. Fast jag har fortfarande inte renskrivit mina anteckningar. Jag måste ta tag i det i eftermiddag när jag kommer hem. Jag gillar ju inte att vara sekreterare fast jag åtog mig det på mötet eftersom han som skulle vara det inte var där. Har aldrig gillat att vara sekreterare åt någonting. Varken AA eller något annat. Fast nu åtog jag mig det under det senaste planeringsmöte, så då får jag ju genomföra det och även slutföra det.

Jag lovade min herre att jag skulle göra klart det jag har påbörjat, fast jag måste även få kraft ut av honom att bli klar att jag kan slutföra det hela. Jag är väldigt tacksam över att jag fick hjälp med min andra blogg våldsmotstånd och vi 5 bloggen. Jag startade en ny blogg med gamla inlägg också

Lämnar över till min högre kraft även i dag.

AA-tanke för dagen 29 maj.

 

 

Vi som har lärt oss att lämna vårt alkoholproblem i Guds händer, kan hjälpa andra att göra detsamma. Vi kan användas som en förbindelselänk mellan en alkoholists behov och Guds förråd av styrka och kraft. Vi i AA kan vara till unik nytta just av den anledningen att vi är olyckliga – eller lyckliga – nog att vara alkoholister själva. Vill jag vara en unikt nyttig person ?
Vill jag vända mitt största nederlag och misslyckande och sjukdomstillstånd till ett vapen för att hjälpa andra ?

 

 

Att begrunda idag

Jag vill försöka hjälpa andra. Jag vill försöka att inte låta en dag gå utan sträcka ut en kärleksfull hand mot någon. Varje dag ska jag försöka göra något för att lyfta upp en medmänniska ur det träsk av missmod och motgångar som han eller hon har råkat ut i. Min hjälpande hand behövs för att den hjälplöse ska kunna resa sig till nytt mod, styrka, tro och hälsa. I tacksamhet över min egen räddning ska jag hjälpa andra alkoholister med den börda som alltför tungt trycker deras axlar.

 

 

Dagens bön

Jag ber att Gud ska bruka mig för att lätta andras bördor. Jag ber att många själar ska räddas genom mina ansträngningar.

 Kan ju hoppas att jag kan förmedla något även i dag. Att hjälpa andra hjälper även mig själv. Jag överlevde min alkohol beroende men jag kan ju fortfarande bli full. Jag måste lära mig att bara ta en dag i taget. Jag har ju mycket att förmedla eftersom jag i dag lever. Jag mår dessutom bra mycket bra. Slipper att vakna skakig och orolig. Fundera på vad jag hittade på i går.

Så jag sträcker även ut min hand mot de som vill ha hjälp. Jag kan ju bara berätta hur jag gjorde. Jag mår väldigt bra i dag. Det var ju många som hjälpte mig i min nykterhet när jag kom till AA. Genom att ge bort vad jag har fått hjälper mig att må bra.