Växte upp medmycket alkohol runt omkring mig.

 

 

                                                        30 juni

 

   Den tid jag lägger ner på att se tillbaka   på det gamla och gräma mig över begångna fel och misstag är bortkastad.

    Det är därför tjugofyratimmars –   begreppet, både i AA och Al-Anon, så starkt poängteras.

    Gårdagen har ingen betydelse i våra liv   mer än som erfarenhet för att göra den innehavande dagen mer värdefull.   Beklaganden och självanklagelser för vad vi gjort eller lämnat ogjort,   förstör den självkänsla vi skulle kunna få genom en balanserad syn på oss själva.

 

Dagens påminnelse

   När jag ångrar en skada   jag förorsakat någon, kan jag göra bot genom att gottgöra efter bästa   förmåga. Sorgen över försummande möjligheter kan tonas ner om jag är   förståndig och försöker ta vara på dagens chanser. Låt mig fylla denna dag   med tankar och handlingar som jag inte får anledning att ångra. Lär mig att   inte ta på mig mer än jag orkar med – utan att behöva jäkta och stressa.

 

”Bara för i dag ska jag sträva efter att leva för endast denna dag   och inte ta itu med alla mina problem på en gång. Gårdagens bekymmer behöver   inte belasta mig i dag, morgondagens tar jag itu med när de kommer.”

 
 
 
 
Vill inte göra om misstagen som jag gjorde när jag var aktiv. Det är ju även därför jag går på ACA och Al-Anon för jag vill ju veta hur det kom sig att jag gjorde så fel, nr jag drack. Jag vet nu att jag själv drabbades ut av sjukdomen alkoholism. I kväll så är det Al-Anon vuxna barn i Farsta som gäller. Prata om hur det var att växa upp med mycket alkohol runt omkring mig i barndomen.

Har inga råd!

 

 

                                                        29 juni

 

  Vi har en sak gemensam med alkoholisten, en   fiende som kallas självbedrägeri. När   en olycklig, ny Al-Anon – medlem berättar om sin situation, kan historien   vara full av gräsliga detaljer. När samma berättelse återges av alkoholisten,   kan den vara väl så skrämmande och för dem som lyssnar till båda versionerna   verkar det som om det är två helt skilda relationer som beskrivs.

   Var och en reagerar på sitt sätt inför det   som händer. De tonar omedvetet ner fakta som skulle kunna framställa dem själva   i sämre dager, och framhåller den andres fel. Även om situationen kan verka   outhärdlig, visar det sig att ingen av de båda har för avsikt att bryta upp!   Ingen av dem är i stånd att fungera rationellt förrän de har förändrat sina   attityder.

 

Dagens påminnelse

   Jag bör undvika att döma någon i en privat   konflikt. Jag kan inte utvärdera de själv-bedrägerier som förekommer på båda   sidor. Jag bör akta mig för att ge goda råd om radikala förändringar som de   inblandade kanske inte alls är känslomässigt mogna för.

  

  Släpp taget och låt Gud ta över är en   god regel att hänvisa till när någon ber oss om ett gott råd i en   problematisk personlig situation.”

 
 
 
Till de som lever med alkoholism. Jag kan bara berätta hur jag har gjort. Alla får göra så som de själva vill, mycket jag gör kan vara fel för andra. Det här med att jag dricker alkoholfri öl. Jag har hört många som har tagit återfall i och med det. De finns flera som har sagt att jag är på vät mot att ta ett återfall, men jag själv har sagt att jag inte ska dricka någonting över 1 %. Fast jag har ju faktiskt druckit starkare omedvetet. Men jag ser inte det som ett återfall. Jag läser tredjesteg bönen varje och lämnar över till Gud så som jag ser hen.

 

Tredje stegs bön

 

 

Gud, jag överlämnar   mig själv till dig
  att göra med mig och av mig vad Du önskar.
  Befria mig ur mitt eget slaveri,
  så att jag bättre kan utför det Du vill.
  Befria mig ifrån mina svårigheter,

så att segern över   dem må bära vittnesbörd
  till dem jag vill hjälpa, om Din Makt,
  Din Kärlek och Din Väg.
  Må jag alltid följa din vilja.

 

amen

 
 
Så jag lämnar över till Hen varje morgon för att inte ta mig ett återfall. Jag vet att dagarna kan vara olika och att de jag ser och upplever inte ses på samma sett ut av andra. Jag kan få höra en version ut av någon och en annan version  ut av någon annan, fast det är samma händelse. Alla ser på olika sett på saker och ting. Idag är det Söndag och mötesdag. Först ACA efter det AA och till slut Al-Anon klocka 16:00 på Maria.

Släppa taget !

 

 

                                                           28 juni

 

    I Al-Anon gemenskap får vi lyssna till   många visa ord, bland annat hör vi: ”Var   snäll mot dig själv.”

   Detta är en förvånansvärt svår uppgift för   många av oss. Några kryddar berättelserna om sitt lidande så till den milda   grad att allt som händer blåses upp till enorma proportioner. Den människa   som lider av självömkan har svårt för att släppa martyrglorian men genom   Al-Anon får hon uppleva vilken glädje och tillfredställelse sinnesro ger.

   Andra odlar sitt missnöje, beklagar sig   över sin lott i livet och söker en syndabock – helst alkoholisten – att   skylla allting på. De vet ännu inte hur man gör när man är snäll mot sig   själv. På dem väntar ännu den behagliga känsla vi fått uppleva när vi släpper   taget om ett problem – det underbara i att bli fri från en smärta.

 

Dagens påminnelse

   Mycket lite i mina dagliga kontakter ger   mig anledning till oro, bitterhet eller självömkan. Om jag alltid är beredd   att försvara mig eller lätt blir sårad, är jag alltför anspråkslös. Jag måste   känna mitt värde och komma ihåg att vara snäll mot mig själv!

 

”Tänk så glad jag skulle vara och så mycket nytta jag skulle kunna   göra om jag slapp gå omkring med dessa obehagliga och kaotiska känslor. Ingen   har bett mig bära allt detta – varför gör jag det då?”

 
 
 
Ja jag slår på mig själv rätt ofta. Fast jag skapade en sida på Facebook jag duger som jag är för förr så tyckte jag mer illa om mig själv. Jag slår på mig själv fortfarande. Men jag har blivit bättre. Jag arbetar ju i flera program. ACA för att komma på vad det var som gick fel. Jag arbetar med stegen och ser varför jag flydde in i alkoholens träsk. Jag har ju nu vart nykter i snart sjutton år. Jag lärde mig att ta vara på mig själv. Jag vet nu mera att jag duger så som jag är.
Jag vet ju att jag råkade ut för en svår misshandel 1995. Mycket berodde på mitt missbruk. Jag lärde mig i AA att ta en dag i taget. Gå på möten och lyssna på de som har gått före, även de som kommer efter.