Mina sinen är mer klara i dag.

 

 

 

                                                     28 februari

 

      Vi rekommenderas, att med sinnen och   känslor frigör oss från problemet alkoholism. Det betyder inte att vi frigör   oss från alkoholisten, som behöver vår kärleksfulla förståelse. Frigörelse   innebär att hålla ett problem på distans. När jag lär mig det, blir det   lättare för mig att tänka igenom problemet. Jag ska påminna mig om värdet av   att ta en paus för att analysera. Det ska få mig att undvika impul-siva   beslut och ge mig tid att finna konstruktiva   lösningar. Varje gång jag lyckas, känns som en mindre seger. Varje liten   seger, hjälper mig att bygga upp en stabil sinnesro. 

 

Dagens påminnelse

    Jag ser fram emot den stund då jag kan   säga med övertygelse: ”I Al-Anon fick jag resurser att se och klara av   verkligheten i mitt liv.”

  En   sann upplevelse av verklighet uppstår först när vi kan betrakta livets alla   sidor ur rätt perspektiv.

 

”Gud, ledsaga mina tankar och låt dem ledsaga mina handlingar.”

 
 
 
Jag har ingen alkoholist i min närmaste närhet längre. Jag växte upp med en pappa som drack, men jag älskade honom ändå. Han slog mig aldrig, det jobbiga var när mamma och pappa bråkade, fast det var aldrig något våld hemma utan det var mest skrik och gorm. Ett och annat glas som gick sönder.
Det var jag själv som flydde in i alkoholens träsk. Jag är glad över att jag själv slipper dricka någon alkohol i dag.

Så sjuk att hen inte förstår det själv.

 

 

 

                                                        27 februari

 

   Om jag lyssnar tillräckligt uppmärksamt på   möten och läser Al-Anon – litteratur med veklig koncentration, kommer jag så   småningom att ta till mig den nya livsåskådning som jag behöver. När jag   frågar mig: ”Varför dricker han, när han vet att det egentligen skadar både   honom och familjen?” menar jag egentligen: ”Hur kan han ta sig friheten att bete sig på detta sätt?” Mitt uttalande är   ett fördömande som jag inte har rätt att göra. Al-Anon lär mig att   alkoholisten inte vet mer om sitt tvångsdrickande än vad jag gör. Jag vet att   han också lider. Jag ska inte slösa tid och energi på att försöka ”begripa   mig på” alkoholisten. Jag ska koncentrera mig på att förstå varför jag beter mig som jag gör.

 

Dagens påminnelse

   Att försöka analysera varför en annan   person så envist håller fast vid sitt destruktiva beteende, kan inte hjälpa   mig ut ur mina svårigheter. Jag kan endast övervinna dem genom att vända mina   tankar inåt, begrunda mina egna misstag och lära mig hur jag ska utveckla mig   själv. Alkoholisten är inte mitt problem. Mitt problem är jag.

 

”Även om varje människa går samma öde till mötes, måste var och en   själv dessutom arbeta för sin egen frälsning…

Vi kan hjälpa varandra att förstå meningen med livet…

Men var och en bär själv det yttersta ansvaret för sitt   självförverkligande.”

(Thomas Merton: Resa i den inre verkligheten)

 
 
 
 
Jag är ju både anhörig och alkoholist. Så jag kanske har det lättare att förstå alkoholisten, fast sedan finns det ju de som inte verkar vilja bli friska i från sitt drickande. Men Al-Anon har lärt mig det att jag kan aldrig få någon annan nykter. Det kan inte någon enskild person i AA heller få. Utan det är personen själv som måste vilja bli nykter. De måste nå sin egen botten, tyvärr så kan det bli så tung att den skadar en för livet eller till och med dör. Men jag har en som säger att hen vill dö, men är för feg så att hen försöker att ta livet av sig genom alkoholen. Det jobbiga är för alla runt omkring honom. Hen skadar dem så otroligt mycket och hen verkar inte vilja förstå det. Även hen har en hjärnskada, fast hen förstår det inte själv.

.Kampen går viare

 

 

 

 

 

                                                        26 februari

 

   När en vän i Al-Anon är utsatt för   grymhet, våld och berövad sina rättigheter, frestar vårt väckta medlidande   oss att ge goda råd. Trots att vi klart ser att situation är bortom all   mänsklig värdighet, måste vi inse att inte alla har kraft att fatta avgörande   beslut eller genomföra radikala förändringar i sina liv.

   Om jag uppmanar någon att göra så som jag skulle ha gjort i en   liknande kris och mitt råd följs, kan resultatet bli en ännu större tragedi   som jag skulle få bära ansvar för.

   Den hjälp jag kan ge är att dela med mig   av min tro på att ingen behöver   känna sig fångad i en fälla och att vi har valmöjligheter i alla situationer.

 

Dagens påminnelse

   Jag vet inte vilka förändringar andra ska   göra. Jag kan endast erbjuda tröst och medkänsla, och vara en förebild genom   det sätt varpå jag försöker bygga upp ett nytt liv.

 

”Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes för-ståelse.   Löna inte ont med ont. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han ska   avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord.”

(1 pet 3:8-10)

 
 
 
 
Jag kan inte göra någonting för andra bara berätta hur jag har gjort för att bli nykter. Jag är ju själv en nykter alkoholist och har lärt mig det i gemenskapen att jag bara kan ta en dag i taget. Vill de inte höra på hur jag har gjort, så är det upp till de själva. Jag vet bara att jag mår bra i nyktert tillstånd, fast det kan även komma mörka dagar för mig också, fast jag vet att det kommer bli värre om jag flyr in i alkoholen.
 
Det var en lång väg med en kamp att ta sig till den jag är i dag. Jag  är glad över att jag skruvade på korken 17 år sedan. Med hjälp av gemenskapen jag ska till i kväll. Klockan 19:00 i Rågsveds folkets hus. Det är ett öppet möte.