Nu är i dag!

 

AA-tanke för dagen 30 juni.

 

Alkoholister är oförmögna, eller ovilliga, att leva i nuet så länge de är hemfallna åt spriten. Följden blir att de lever i att ständigt tillstånd av samvetskval och fruktan, på grund av sitt lastbara förflutna och dess sjukliga böjelser, eller på grund av den ovissa framtiden och de onda aningar som vagt förknippas med den. Så det verkliga hoppet för en alkoholist är att ta tag i nuet. Tiden är nu, idag. Nuet är svårt. Det förflutna är oåterkalleligt. Framtiden är lika osäker som livet självt. Bara nuet tillhör oss.
Lever jag i nuet?

 

 

Att begrunda idag.

 

Jag måste glömma det förflutna så mycket som möjligt. Det är över och borta för alltid. Jag kan inte göra något åt det förflutna, annat än att släpa på bördan av mina misslyckanden i det förgångna. Jag måste gå vidare i tro. Molnen ska lätta och vägen ljusna. Stigen blir mindre stenig med varje steg framåt jag tar. Gud har inga förebråelser för något Han redan har botat. Jag kan bli frisk och fri, fast jag har ödelagt mitt liv i det förgångna. Kom ihåg vad bibeln säger: "Icke heller fördömer jag dig; gå och synda icke mera."

 

 

Dagens bön.

 

Jag ber att jag inte ska släpa på det förgångnas börda. Jag ber att jag ska få lägga den ifrån mig och sträva vidare i tro.

 
 
 
Ja det är ju nu det gäller. Jag måste lära mig att leva i nuet. Jag an ju inte ändra på det förgågna, jag kan heller inte sia in i framtiden. Tänker på AA:s löften först de andra 

1. Vi kommer att känna en ny frihet och ny lycka
2. Vi kommer inte att sörja över det förflutna eller behöva stänga dörren om vårt tidigare liv.
3. Vi kommer att förstå ordet sinnesro.
4. Vi kommer att uppleva frid.
5. Oavsett hur djupt vi hade sjunkit, kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra.
6. Känslor av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna.
7. Vi kommer att överge intresset för själviska ting och i stället ägna omsorg åt våra medmänniskor.
8. Själviskheten kommer att ge vika.
9. Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras.
10. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att försvinna.
11. Vi kommer att intuitivt veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss osäkra och rädda.
12. Vi kommer plötsligt att uppleva att Gud gör för oss det vi inte kunde göra själva.

Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats för så många av oss - ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.

Även det femte löftet tänker jag på. Att min erfarenhet kan kanske hjälpa någon annan att inte göra samma fel som jag har gjort. Men det är klart att jag ska ju leva i nuet. Men jag har svårt för det. Jag vill att tiden ska gå fortare nu. Eftersom jag snart ska ha semester, men jag vet det att jag kan inte få den att gå fortare.

Fast det är svårt att glömma de som har varit på grund ut av skadan jag har tagit. Men jag måste ändå gå vägen fram och soppa undan de stenar som ligger i vägen för mig. Jag kan inte längre fly in i alkoholen. I kväll så ka U21 landslaget ta EM-guld i fotboll. Det är deras dag i dag.

 

Hoppas kunna hjälpa någon.

 

Dagliga Reflektioner 29 juni.

 

SOM RINGAR PÅ VATTNET.

 

När vi nu lärt oss leva så här lyckliga, skulle vi visa alla andra, hur de skulle göra. Ja, vi i AA drömde verkligen dessa drömmar. Så naturligt det var! De flesta alkoholister är utblottade idealister...


Så varför skulle inte vi dela vårt sätt att leva med alla andra?
DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA, sid 109.

 

När jag hade upptäckt det nyktra livet, kände jag ett starkt behov att sprida det glada budskapet till alla omkring mig. Mitt högmodiga tänkesätt från supandets dagar återvände. Sedan förstod jag att jag behövde använda all tid till mitt eget tillfrisknande. När jag blivit en nykter världsmedborgare, såg jag hur jag spred ringar på vattnet till alla ”närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag” utan att jag avvek det minsta från mitt främsta syfte att bibehålla min egen nykterhet och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet

 
 
 
Jag är nykter för min egen skull, till glädje för många andra. Sedan om någon vill veta hur jag har gjort så kan jag ju berätta, att alla har sin egen nykterhet, att alla får göra på sitt eget sett. Jag fortsatte ju även med Al-Anon och ACA eftersom jag växte upp med alkoholism. Men alla som växer upp med sjukdomen, behöver ju inte själva bli det. Min morfar växte upp med en pappa som söp, han själv rörde inte en droppe i hela sitt liv. Mamma säger att hon är alkoholist, och min pappa var det. Han var en så kallad periodare. Jag själv tog efter deras drickande. Jag flydde in i alkoholens träsk. Ja jag provade även andra substanser. Men min huvud drog var alkoholen. jag är glad över att ha sluppit att dricka mig berusad i snart 18 år. Men jag vet det att jag tar ju bara en dag i taget. Så i dag ska jag inte berusa mig.

Erkänner jag är matrialistisk

28 juni

 

Genom glädjen hör vi evigheten till, genom smärtan hör vi tiden till. Begären och fruktan gör oss till slavar under tiden, självständigheten befriar oss. – Simone Weil

 

Vi lever både i ett materiellt och andligt rike. På det materiella planet söker vi materiella njutningar, som är oupplösligt förenade med smärtan. Våra mänskliga känslor är förknippade med materiella ting, och lyckan, den fullkomliga lyckan, finner vi aldrig här. Sann lycka finns bara utanför den materiella världen.

Den lever inom oss, i den fördolda lilla del av oss där vi alltid vet att allt är som det ska.

Vårt liv är en resa. Den för oss närmare den punkt där vi till fullo förstår hur glädjen är förknippad med sorgen. När du och jag är ett med Gud, när vi har överlämnat vår vilja i Guds händer, då upplever vi glädjen. Då inser vi till fullo att allt är som det ska . Att oss ska intet ont ske.
Vad som händer i det materiella riket kan vi alltid söka vägledning, trygghet och tröst i det andliga riket. När vi vänder oss inom oss själva, till vårt andliga väsen, då upplever vi glädjen.

Allt som sker mig varje dag ger mig tillfälle att få uppleva sann glädje. Den sanna glädjen finns på nära håll, och den väntar på mig.

 
 
 
Jag är ju väldigt matrialistisk jag älskar nya moderna saker. Jag blir glad över nya saker, jag älskar matrial. Jag måste bli mer känslomässigt engagerad. Jag är inte känslokall, men jag vet att jag är dålig på att visa min kärlek till mina nära och kära. Jag vet att det kan bero på uppväxten jag har haft. Det var inte mycket kärlek, men det var inte hat heller. Jag försöker tänka efter hur det var i min barndom. Jag tror att jag var bortskämd ut av min farfar. Han var den som hade pengarna, själva hade vi det fattigt. Jag kan förstå att mina bröder kunde känna avundsjuka mot mig.
  Undrar varför jag ville fly hela tiden. Jag kommer i håg att när jag väl hade lärt mig läsa. Så älskade jag att fly in i fantasin genom olika uppslagsböcker. När jag blev äldre så gjorde jag som mina föräldrar. Jag flydde in i dimman genom att dricka alkohol eller ta andra sinnes förändade droger. I dag vill jag vara vaken och nykter.