Fel tro

AA-tanke för dagen 30 november.

 

Vi har återfall i AA. Någon har sagt, att det inte alls är frågan om några olycksfall, utan om ett i förväg påtänkt drickande, eftersom vi måste ta det där glaset i tankarna, innan vi gör det i praktisk handling. Tanken kommer alltid före handlingen. Det har förslagits, att folk alltid skulle ta kontakt med någon AA-kamrat, innan de tar det där första glaset igen. Eftersom de ofta inte lyckats göra det, är det troligt att de beslutar sig för att ta den där drinken i vilket fall som helst. Och ändå är de tankar, som föregår handlingen att ta det där glaset, ofta till större delen undermedvetna. Folk är oftast inte medvetna om vad det var som fick dem att göra det. Därför brukar vi vanligen kall det här för återfall.
Är jag på min vakt mot onda tankar?

 

Att begrunda idag

 

"Den evige Guden är din tillflykt". Han är en fristad, en tillflykt undan livets bekymmer. Du kan komma bort från andras oförståelse genom att dra dig tillbaka till ditt eget meditationsrum. Men vart kan du fly undan dig själv, din känsla av misslyckande, din svaghet, dina brister? Endast till den evige Guden, din tillflykt, tills Hans andes oändlighet omsluter din ande, så att den förlorar sin litenhet och svaghet och åter kommer i harmoni med Hans.

 

Dagens bön

 

Jag ber att jag ska låta mina begränsningar uppgå i Guds kärleks oändlighet. Jag ber att min ande ska vara i harmoni med Hans.Ja jag trodde att jag kunde dricka efter att jag hade vart nykter i ett år. Men som alkoholist kan jag aldrig dricka som en normalperson. Så läge som att jag börjar tro att jag kan dricka normalt så är jag helt ute på fel väg. Det är bara att inse att ja inte kan dricka någon alkohol, får inte tro att jag är botad utan bara tillfrisknande. Fast jag får inte tänka att jag ska vara nykter i resten ut av mitt liv utan bara vara nykter en dag i taget.

Jag har tyvärr inget eget meditationsrum utan jag skulle då behöva gå ut ensam i skogen och bara tänka. Jag är dålig på det också, jag måste ta det mera lugnt. Ja jag får fly in i godheten sköna andrum. Inte stressa upp mig. I kväll så ska jag åka till Rågsved och gå på möte. Det var ju där jag fann min nykterhet.

Ja jag ber att jag ska få en harmoni i dag och att jag ska slippa stressa upp mig.

 

 

Jag har en sjukdom

AA-tanke för dagen 29 november.

 

AA:s väg är nykterhetens väg, och ändå händer det återfall. Varför inträffar då de här återfallen? Varför accepterar vi då inte alla AA:s principer, och håller oss nyktra allt framgent? Det finns många orsaker till detta; undantagslöst är det bevisat, att vi aldrig mera kan dricka normalt, sedan vi en gång blivit alkoholister. Detta har aldrig vederlagts i något enda fall, som vi känner till. Många alkoholister har försökt dricka efter en nykter period på allt från ett par dagar till ett par år, och ingen har så vitt vi vet lyckats bli en normal alkoholkonsument.
Skulle jag kunna bli det enda undantaget mot den regeln?

 

Att begrunda idag

"Vi äro församlade i Ditt namn." Först kommer vi tillsammans i en gemensam önskan att visa lojalitet mot Gud och mot varandra. När denna förutsättning uppfyllts, är Gud närvarande ibland oss. När Gud så är tillstädes och ett med oss, framför vi en gemensam bön. Därefter följer att vår bön blivit besvarad efter Guds vilja. När sedan vår bön blivit besvarad, är vi sammanlänkade i en bestående andlig gemenskap.

 

Dagens bön

Jag ber att jag ska vara lojal mot Gud och mot andra människor. Jag ber att jag ska få leva mitt liv idag nära Hans liv och nära deras.Det är bara att inse att jag har den här sjukdomen alkoholism, att jag aldrig mer kan dricka. Jag höll mig nykter i ett år efter misshandeln. Fast efter det året så funderade jag på om jag verkligen var alkoholist och började dricka igen. Men det är bara att inse att jag inte kan dricka normalt som andra kan. Jag har en sjukdom, som innebär att jag bara vill ha mer om jag sätter igång att dricka igen. Jag skulle inte vilja försöka igen för det skulle sluta med döden för min egen del.

Ja jag är glad över att jag har funnit nykterheten den här gemenskapen som kallas AA och där kan jag besöka vilken grupp som helst. Ja inte kvinnomöten så klart. Fast annars i stort sätt alla möten. Ja alla får se sin egen Gud en del har gruppen som sin Gud andra har något annat. Jag hade väl gruppen som den första höga kraften. Att så många kunde hålla sig nyktra så länge. Nu har jag döpt om honom till Godhetens Underbara Dimension och det känns bra för mig.

Ja jag vill vara lojal mot min högre kraft så som jag ser honom. Att jag ska leva så som han vill att jag ska leva.

 

 

Tacksam över att ha funnit AA

AA-tanke för dagen 28 november.

 

AA:s väg är nykterhetens väg. AA är känt överallt som en metod, som har visat sig framgångsrik bland alkoholister. Läkare, psykiatriker och präster har nått en del goda resultat. Några människor har lyckats bli nyktra helt på egen hand. Vi tror, att AA är den mest framgångsrika och lyckligaste vägen till nykterhet. Och ändå är AA naturligtvis inte hundraprocentigt framgångsrik. En del människor är inte i stånd att bli nyktra, och andra får återfall i alkoholismen igen efter en viss period av nykterhet.
Är jag djupt tacksam för att jag funnit AA?

 

Att begrunda idag

 

Tacksamhet mot Gud är temat för USA:s stora hösthelg, Tacksägelsedagen. En gång i tiden samlades då de första nybyggarna, eller pilgrimer som de kallas, för att tacka Gud för årets skörd, som var ömkligt liten. När vi nu ser oss omkring på allt det överflöd vi har idag, hur kan vi då undgå att tacka Gud ? Våra familjer, våra hem, våra vänner, vår gemenskap i AA - allt detta är gåvor som Gud har skänkt oss. "Blott genom Guds nåd" är vi lyckliga nog att ha allt detta.

 

Dagens bön

 

Jag ber att jag ska vara mycket tacksam idag. Jag ber att jag inte ska glömma var jag har sluppit att vara "blott genom Guds nåd".Ja jag är väldigt glad över att ha funnit AA en gång i tiden. Fast det var en slingrig väg jag gick. Jag var första gången på ett AA möte för tjugo år sedan. Men jag tog återfall på återfall. Inte ens efter att nästan ha dött så blev jag nykter. Jag höll mig nykter i ett år fast efter det året så trodde jag att jag kunde dricka normalt. Fast det är som de säger att alkoholen är listig falsk och stark. Jag kan inte dricka alkohol som en normal människa. Så jag var glad över att jag en gång i tiden hade funnit AA så jag såg att i förorten som jag bodde i hade startat en AA grupp och började gå där igen. Då blev jag nykter den senaste gången och det är över 14 år sedan. Jag har börjat gå där igen fast jag flyttade i från den förorten. Det är Rågsvedsgruppen som har möten varje onsdag klockan 19:00. Det är öppna möten där.

Ja jag är väldigt tacksam att jag fann AA efter den svåra misshandeln jag råkade ut för 1995. Så sedan 1997 så blev jag nykter och har nu slutat att räkna dagar, fast jag är ändå nykter en dag i taget. För jag vet det att om jag skulle få för mig att jag kan dricka igen så skulle det bara leda till döden. Så jag är väldigt tacksam över att ha blivit nykter igen. Jag behöver inte vara nykter resen ut av mitt liv utan bara i dag. För om jag skulle börja dricka igen så hade jag haft döden närmare. Är glad över det jag nu har runt omkring mig. Jag har ett hem, jobb och fästmö. Hade jag druckit så hade jag inte haft något ut av det.

Ja jag är så tacksam över det liv jag lever i dag. Att jag över huvudtaget lever.