I från en av grundarna till AA

21 september

Att handskas med ilska

Vi alkoholister har mer än de flesta lidit av att känna harm och förbittring. Ett lynnesutbrott kunde förstöra en hel dag. Ett långvarigt missnöje kunde nästan lamslå oss. Vi hade också svårt att skilja på berättigad och oberättigad ilska. Vår egen ilska framstod alltid som berättigad. Sådant som mera balanserade människor ibland kan kosta på sig kunde länge och väl hålla oss i ett känslomässigt spänningstillstånd. Denna känslomässiga ”torrfylla” förde oss ofta direkt till flaskan.

<< << <<   >> >> >>

Ingenting lönar sig bättre än återhållsamhet, både i tal och skrift. Vi måste undvika förhastad kritik och häftiga meningsutbyte och likaså undvika att vara tjuriga eller tyst föraktfulla. Sådana reaktioner är försåtliga fällor, med högmod och hämndlystnad som lockbete. Vår uppgift är att försöka kringgå dessa fällor. När vi frestas av lockbetet måste vi öva oss i att hålla igen och tänka efter. Vi kan nämligen varken tänka eller handla på rätt sätt i en sådan situation förrän självbehärskningen har blivit en inrotad vana.      

TOLV OCH TOLV, s79 RESP. s80


Jag är mindre arg nu mera, jag mer ilsken när jag var aktiv och drack. Jag vet ju att om jag är förbannad så att supa till kommer bara att förvärra saker och ting den här texten är i från Som Bill ser det AA-vägen genom livet. Bill var en av grundarna till AA.
  Ja idag kan jag ju inte vara arg. Det är ju fredag och slut på arbetsveckan, I morgon så kan jag sova ut, ja jag kommer säkerligen att vakna tidigt ändå. Fast det är inget tvång att gå upp då. Klart att jag kan bli arg fortfarande, fast jag var nog mer förbannad innan jag nyktrade till. I dag vet jag att det här med ilskan ska jag se upp med. Jag behöver studera  den Stora Boken som Bill skrev tillsammans med Bob så att jag inte tar till flaskan igen.

 

En alkoholfri sådan för min del

20 September

Bålets dag*


Ja i dag är det bålens dag och det är klart att en alkohol fri bål kan ju alltid vara gott. Ni som kan dricka alkohol får ta det, men jag är allergisk mot alkohol och kan inte dricka det. Jag vill bara ha mer och mer ut av det.

 

En alkoholfri sådan för min del

20 September

Bålets dag*


Ja i dag är det bålens dag och det är klart att en alkohol fri bål kan ju alltid vara gott. Ni som kan dricka alkohol får ta det, men jag är allergisk mot alkohol och kan inte dricka det. Jag vill bara ha mer och mer ut av det. Fast jag har gemenskaper att gå till för att undvika att dricka alkohol. Har även en stor bok som jag läser om hur jag lättast ska undvika att börja dricka igen. Har tagit en dag i taget sedan 1997 med hjälp ut av den. Ska även i väg på möte i min hemma grupp i kväll. I Rågsveds folkets hus är det ett slutet möte för oss som har den här sjukdomen.