Är så glad över alla gemenskaper.

 

Dagliga Reflektioner 31 januari

 

VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD KOMMER I 
FÖRSTA HAND.

 Sammanhållningen inom Anonyma Alkoholister är något vi är mycket rädda om... Vi måste hålla ihop, 
annars dör AA.
 
(AA:S TOLV TRADITIONER, sid 93.)

 Våra traditioner är nyckelelement i det själv överlämnande som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla nykterhet inom Anonyma Alkoholister. Den Första traditionen påminner mig om att inte ta åt mig äran för mitt tillfrisknande eller ta makten över det. Att sätta vår gemensamma välfärd först påminner mig att inte försöka bli en helbrägdagörare inom programmet. Jag är fortfarande en patient. De ödmjuka gamlingarna byggde den här sjuksalen. Utan den tvivlar jag på att jag skulle vara vid liv. Utan gruppen skulle få alkoholister tillfriskna. Det aktiva arbetet att på nytt överlämna min vilja ger mig chansen att kliva av från mitt behov att dominera och min längtan efter beröm - som både spelade så stor roll i min aktiva alkoholism. När jag låter mina personliga önskningar ge vika för gruppens större intressen, bidrar jag till sammanhållningen i AA, som är en förutsättning för allt tillfrisknande. Det hjälper mig att komma ihåg att helheten är större än 
summan av delarna.

 
 
 
 
 
Ja det var faktiskt AA som fick mig nykter. Fast jag var ju på två behandlingar innan, men jag nyktrade inte till. Men jag fick vetskapen över att gemenskapen fanns. Men genom den gemenskapen har jag ju funnit flera andra gemenskaper. Eftersom jag växte upp med den här sjukdomen så började jag även på Al-Anon och även ACA för att komma på hur det kom sig att jag började fly in i alkoholens förljugna värld.

Blev besviken många gånger

 

 

                                         30 januari

 

Genom att leva med en alkoholism lärde jag mig att planer kunde ändras när som helst och att regler varierade därefter. Jag utvecklade en djup misstro gentemot allt och alla eftersom jag inte kunde lita på någonting.

  Det har lett till att jag ofta kastar mig in i vad som helst utan att tänka igenom saken. Bakom mitt handlingssätt låg en känsla av desperation: ”Jag måste ta för mig nu – det här kan vara min enda chans”. Al-Anon visar mig ett annat förhållningssätt: Jag kan leva ”En dag i taget ”. Jag kan grunda mina val på vad jag känner är rätt för mig i dag, snarare än på vad jag är rädd att förlora någon gång i framtiden. Jag kan tänka innan jag agerar på min rädsla och jag kan komma ihåg att ”Ta det lugnt”.

  Om det är något jag inte kan göra i dag, litar jag på att jag får ett nytt tillfälle om det är meningen att jag ska göra det. Det behöver inte vara nu eller aldrig, allt eller inget.

 

  Dagens påminnelse

I dag behöver jag inte känna mig begränsad av gamla rädslor. I stället kan jag göra det som verkar rätt. Jag behöver inte följa varje förslag eller anta varje erbjudande jag får. Jag kan tänka över mina alternativ och be om vägledning att välja det som är bäst för mig.

 

          ”Det finns vägledning för vad och en av oss, och genom att lyssna ödmjukt får vi höra det rätta orden… Ställ dig mitt i den ström av kraft och visdom som flyter in i ditt liv. Sedan ska du, utan ansträngning, sporras till sanning och stor förnöjsamhet.”

                                                                       Ralph Waldo Emerson

 
 
 
I min barndom. Jag blev lovad att bli skjutsad till olika saker,fast pappa var inte nykter. Jag har svårt med tilltro i dag. Det kan till och med vara så att jag inte ens kan lita på mig själv. Jag kommer ihåg när jag själv var aktiv. Jag lurade folk på pengar och sprit, för att jag själv skulle få mitt beroende stillad.
Även som alkoholist så var jag tvungen att planera mitt drickande så att det inte blev avslöjat hur mycket jag drack.

Jag har min tro i dag

29

januari

 

Just idag vill jag tro och inte veta.

Det är en mänsklig rättighet att få forma sin egen åsikt, tro, gudsbild och världsbild. Så låt ingen säga att det du tror – eller inte tror – är fel. Ta vara på din frihet att översätta, tolka och ta till dig det du vill i världens många olika religioner, filosofier, rörelser och ideolo-gier så att det blir begripligt och meningsfullt för just dig. Våga vara famlande och mot-sägelsefull, precis livet självt,

 

 

Hur kan jag öppna mig för nya tankar idag?


 
 
 
Och jag tror på en högre kraft. Jag kan kala hen för Gud och jag har ju döpt om Gud till olika saker, så som Gemenskapens Underbara Deviser eller Godhetens Underbara Drivkraft. Att lyssna på dem som har gått före mig i gemenskapen, eller även de som har kommit efter och kan komma med nya kloka tankar. Är jag god mot mina medmänniskor, så är de förhoppningsvis även goda mot oss själva.