Huvudsaken är att jag sjäv vet att jag är nykter.

Dagliga Reflektioner 30 november. 

 

ETT SKYDD FÖR ALLA.

 

På en personlig nivå innebär anonymiteten ett skydd för alla medlemmar mot att bli igenkända som alkoholister, en trygghet som ofta är speciellt viktig för nykomlingar. På nivån för press, radio, TV och film understryker anonymiteten att alla medlemmar i AA-gemenskapen är lika och bromsar dem som annars kanske skulle utnyttja sin AA-anknytning för att uppnå berömmelse,
makt eller personlig vinning.
(”UNDERSTANDING ANONYMITY”,p. 5)

 

Dragningskraften är den främsta styrkan hos AA-gemenskapen. Underverket att alkoholister uppnår en bestående nykterhet i AA bekräftar varje dag detta faktum. Det skulle vara till skada om gemenskapen gjorde propaganda för sig själv genom att i radio och TV offentliggöra hur olika välkända personligheter håller sig nyktra genom sitt AA-medlemskap. Om dessa kändisar råkar ta ett återfall, kan utomstående tro att vår rörelse inte är stark nog. De kan ifrågasätta sanningshalten i århundradets mirakel. Anonyma Alkoholister är inte anonymt men dess medlemmar är anonyma.


Ja jag vet ju att folk viste att jag hade den här sjukdomen innan jag själv viste det. I dag så är jag nykter för min egen skull. För jag mår bättre i dag i min nykterhet. Jag dricker alkohol fri öl som inte är helt alkoholfria, den innehåller 0,4 % alkohol. Men jag har sagt att jag inte ska dricka någon alkohol som innehåller mer än 1 % alkohol.

Jag har ju en hjärnskada som jag fick i samband med en svår misshandel 1995 på grund ut av mitt missbruk. Jag höll mig nykter i ett år då men sedan var jag på flaskan igen. Men 1997 i augusti så slutade jag att dricka någon alkohol. Fast sedan kom det s.k. alkohol fria öl som jag provade och tyckte att det var gott. Men jag vill inte rekommendera de som har den här sjukdomen att dricka den för jag har hört många som har tagit återfall p.g.a. det.

Men folk kan fortfarande tro att jag är berusad på grund ut av min skada i hjärnan. Jag har dålig balans och kan sluddra lite. Men jag vet ju själv att jag inte nyttjar någon alkohol. Om folk tror att jag fortfarande berusar mig så är det deras problem inte mitt. Själv vet jag att jag inte kan dricka någon alkohol.

Begravning

Dagliga Reflektioner 29 november.

 

”AKTIVA VÄKTARE”.

 

För oss innebär den dock mycket mera än en sund strategi för kontakterna med omvärlden. Den är mer än en vägran att framhäva sig själv. Denna tradition är en ständig och praktisk påminnelse om att det inom AA inte finns någon plats för personliga ambitioner. Genom den blir varje medlem en aktiv väktare av vår gemenskap.
(DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA, sid 124)

 

En grundläggande ödmjukhet kommer till uttryck i den Elfte traditionen. Den tillåter mig att fullständigt deltaga i programmet på ett enkelt med ändå djupgående sätt. Den uppfyller mitt behov av att vara en väsentlig del i ett meningsfullt helt. Ödmjukheten för mig närmare samhörighetens och enighetens sanna anda, utan vilken jag inte skulle kunna förbli nykter. I vetskap om att varenda medlem är ett exempel på nykterhet och lever i den Elfte traditionen, kan jag uppleva friheten att var och en av oss är anonyma.


Ja i dag ska jag på begravning ut av min far. Han fick i alla fall dö nykter. Pappa blev nykter något år efter att jag själv hade blivit nykter. Det är ju för att jag har lyssnat på dem som har gått före mig. Så jag vill tacka Bill och Bob för att de startade den här gemenskapen 1935 i Akron, USA. Pappa var aldrig med i den här gemenskapen, han höll sig nykter ändå.

Ja det är ju flera kändisar som har gått ut och berättat att de har den här sjukdomen. En del har ju berättat att de har gått i den här gemenskapen och tagit sig ett återfall. Andra berättar att de har lärt sig att dricka men att de hamnar i svårigheter och skilsmässa. Jag är i alla fall nykter i dag för min egen skull.

 

Hoppas att jag kan få någon till gemenskapen

Dagliga Reflektioner 28 november.

 

DRAGNINGSKRAFT, INTE PROPAGANDA.

 

Genom många pinsamma upplevelser tror vi, att vi har kommit fram till vad denna strategi bör innebära. Den är på många sätt motsatsen till hur propaganda vanligen sprids. Vi fann, att vi var tvungna att lita på principen om dragningskraft snarare än propaganda.
(DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA, sid 123)

 

När jag drack reagerade jag med ilska, självömkan eller trots mot alla som ville förändra mig. Det enda jag önskade på den tiden var att bli accepterad av en annan människa precis sådan jag var. Märkligt nog var det exakt vad jag blev i AA. Jag blev en väktare för begreppet dragningskraft, som är principen för vår gemenskaps kontakt med omvärlden. Det är genom dragningskraften jag bäst kan nå de alkoholister som fortfarande lider.
Jag tackar Gud för att han lät mig känna dragningskraften hos ett väl sammansatt och beprövat program av steg och traditioner. Med ödmjukhet och med stöd av mina nyktra AA-kamrater har jag kunnat tillämpa AA:s sätt att leva, tack vare dragningskraft,
inte propaganda.


Genom mina texter här. Ja de behöver ju inte göra precis som jag gör, men de kan ju alltid försöka att inte dricka på ett alkoholistiskt sätt. Men alla har ju sina egna liv, en del kan ju dricka, medans andra har samma sjukdom som jag har. Den heter alkoholism och ett bra sätt att motverka den sjukdomen är att gå på möte i den gemenskapen som jag har fått hjälp. Med mitt drickande har jag mycket hjälp i min hemma grupp som har möte i kväll. Vi har möte i Rågsveds folkets klockan 19:00 i kväll. Det är ett öppet möte så vem som helst kan komma dit vare sig de har samma sjukdom som jag har eller bara är nyfiken på vad vi i AA gör på våra möten.