Ja jag är också väldigt tacksam

Dagliga Reflektioner 31 mars.

 

INGEN NEKADE MIG KÄRLEK.

 

I AA:s almanacka var det År Två ... En nykomling uppenbarade sig i en av dessa grupper ... Det visade sig snart att han var ett hopplöst fall och att han mer än allt annat önskade bli frisk ... (Han sade:) "Eftersom jag är offer för ännu en böjelse, som är ännu mer brännmärkt än alkoholism,
vill
ni kanske inte ha mig bland er".
AA:s TOLV TRADITIONER, sid 101

 

Jag kom till er som en hustru, mor och kvinna som hade gått ifrån make, barn och familj. Jag var ett fyllo och en pillerknaprare, jag var ingenting. Ändå nekade ingen mig kärlek, omsorg och en känsla av att höra till. Genom Guds nåd och kärleken från en god sponsor och min hemmagrupp kan jag i dag säga att jag tack vare er i AA är hustru, mor, mormor och kvinna. Nykter. Pillerfri. Ansvarig.
Utan den Högre makt som jag fann i AA-gemenskapen skulle mitt liv vara meningslöst. Jag är full av tacksamhet att vara en fullgod medlem i Anonyma Alkoholister.Ja jag är så tacksam att jag slipper vakna upp ut av fyllskakningar och ågren för vad som skedde igår. Jag har en beroende sjukdom. Så jag har ju väldigt lätt för att bli beroende ut av saker och ting.
I kväll så är det Earth Hour för miljön. För det är ju någon ting vi alla är beroende ut av. Elen behövs fast vi får inte missbruka den.

 

Ja fredag och sedan ledighet

Dagliga Reflektioner 30 mars.

VÅRT GRUPPSAMVETE.

" ... ibland är det goda det bästas fiende."
ALCOHOLICS ANONYMOUS COMES OF AGE,p. 101

Jag tror att dessa ord gäller för varje del av AA:s tre legat: Tillfrisknande, Enighet och Service! jag vill ha dem fastetsade i mitt sinne när jag "vandrar på vägen mot en lycklig framtid" (Alcoholics Anonymous,p. 164)
 Dessa ord, som ofta sades av en av grundarna, Bill W, uttalades till honom vid rätt tillfälle som en yttring av gruppsamvetet. Detta fick Bill W att se kärnan i vår Andra tradition: "Våra ledare är blott betrodda tjänare - de styr oss inte". Precis som Bill W tvingades inse, tror jag att vi i våra gruppdiskussioner aldrig bör nöja oss med det "goda" utan alltid sträva efter att uppnå det "bästa". dessa gemensamma ansträngningar är ännu ett exempel på hur en älskande Gud, sådan vi uppfattar Honom, kommer till uttryck i gruppsamvetet. Erfarenheter som denna hjälper mig att hålla mig kvar på tillfrisknandets rätta väg. Jag lär mig att kombinera idérikedom med ödmjukhet och ansvar med tacksamhet och får så njuta glädjen att leva i mitt 24-timmarsprogram.Ja jag är ju GSR för Rågsveds gruppen. För den skull så är jag inte någon chef för den eller någon ledare. Utan jag är Grupp Samvets Representant och att jag håller i vår praktiska möten pluss att jag går på kretsmöten. Fast jag måste lära mig mer om vilken krets vi tillhör och gå på lite kretsmöten. Den ända chefen är ju Gud så som jag ser honom. Ja min brorsa säger ju att jag är religös. Jag vet inte om man kan kalla mig religös utan att jag tror på en högre kraft som jag kan kalla Gud eller jag tror på godheten. Jag vet ju det att jag själv inte klarar allt själv utan att jag måste ha hjälp ut av mina medmänniskor.

Är så glad att det är fredag och att jag går på ledighet nu och ska verkligen ta hand om mig själv under denna tid som jag har framför mig. Jag måste sluta att slå på mig själv. Vara nöjd med det jag redan har. Ja det är jag, trots att våren kommer att dröja för nu kommer kylan tillbaka. Är ändå nöjd med livet det kunde ju ha vart värre.

Vill att de som lever efter mig ska ha det bra.

Dagliga Reflektioner 29 mars.

BETRODDA TJÄNARE.

De är tjänare. Ibland blir deras otacksamma uppgift att vara gruppens passupp.
AA:s TOLV TRADITIONER, sid 96

I Zorba beskriver Nikos Kazantzakis ett möte mellan huvudpersonen och en gammal man som håller på att plantera ett träd. "Vad har du för dig?" frågade Zorba. Den gamle svarade: "Du ser mycket väl vad jag gör, min son. Jag planterar ett träd." Zobra undrar: "Men varför plantera ett träd, när du aldrig kommer att få se det bära frukt?" Och den gamle mannen genmäler: "Jag, min son, lever som om jag aldrig kommer att dö". Svaret lockar fram ett svagt leende på Zorbas läppar och när han går sin väg utbrister han i ironisk ton: "Så märkligt, jag lever som om jag skulle dö i morgon!"
Som medlem i Anonyma Alkoholister har jag funnit att tredje legatet är en fruktbar jord att plantera min nykterhets träd i. De frukter jag skördar är underbara: frid, säkerhet, förståelse och ett dygn av oändlig tillfredsställelse. Tillsammans med det förstånd som tillåter mig att lyssna på mi

tt samvete, talar legatet vänligt till mig och säger: Du måste släppa taget i servicearbetet. Det finns andra som behöver plantera och skörda.


De är som min unga kollega som inte slängde skräp till återvinning utan slängde miljöfarligt avfall i vanliga soporna. Att han ändå inte kommer att leva när jorden förstörs. Ja han ändrar sig säkert när han blir äldre och kanske får egna barn. Själv har jag inga barn att ta hänsyn till. Men jag vill ändå inte förstöra jorden för dem som kommer efter mig.
För ni som kommer efter mig hjälper även mig ni påminner mig om hur det var i min nynykterhet. Tänkte vara nykter även i dag på min fästmös födelsedag. Var i min hemma grupp i går och hade praktiskt möte som jag höll i eftersom jag är GSR.