Att hälpa andra att bli nyktra

Detta är en nyöversättning från engelskan av Twelve Steps and Twelve Traditions som första gången utgavs 1953 och som utgör Bill W:s förklaringar av kommentarer till AA:s tolv steg och tolv traditioner.

TWELWE STEPS AND TWELWE TRADITIONS

©1953,1981 Alcoholics Anonymous world Services.

Ifrån AA:s steg tolv


  När vi på detta sätt tillämpade Stegen upplevde vi ett inre uppvaknande som till slut stod utom allt tvivel. När vi betraktade medlemmar som ännu befann sig i början och fortfarande tvivlade på sig själva kunde vi märka när förändringen börjar komma. Genom många liknande erfarenheter kunde vi förutsäga att tvivlaren, som fortfarande påstod att han saknade andlig  kontakt och som alltjämt betraktade AA-gruppen som sin Högre Kraft snart skulle älska Gud, sådan han uppfattade honom.
  Låt oss så övergå till återstoden av Steg Tolv. Den enastående kraft som det frigör, den iver med vilken det för vårt budskap vidare till den alkoholist som fortfarande lider, vilket slutligen gör att alla Tolv Stegen påverkar allt vårt handlande - där ligger resultatet, där finns den storslagna verkligheten inom Anonyma Alkoholister. 
   Även den färskaste nykomlingen finner gensvar han aldrug kunnat drömma om när han försöker hjälpa sin alkoholistbroder som är ännu "blindare" än han själv. Detta är verkligen det givande som inte kräver någonting i gengäld. Han väntar sig inte att hans lidande broder ska visa någon erkänsla eller ens tycka om honom. Och så upptäcker han att han genom den gudomiga paradoxen i detta slags givande ändå får sitt gensvar - antingen brodern har fått någonting eller ej. Hans eget själsliga tillstånd kan fortfarande vara ganska bristfälligt, men på något sätt vet han att Gud har hjälpt honom att göra en kraftfylld början,och han känner att han står inför nya outforskade glädjeämnen och erfarenheter som han aldrig kunnat  drömma om.
Nästan varje AA-medlem anser att ingen tillfredsställelse har varit djupare och ingen glädje större än den som ett väl genomfört Tolvstegsarbete ger. Att iakta hur människors ögon öppnar sig i förundran när de förflyttas från mörker till ljus, att se hur deras liv snabbt får nytt innehålll och mening, att se hur hela familjer återförenas, att se den utstötte alkoholisten återupptas i samhället som fullvärdig medborgare, och framför allt att se hur dessa människor blir medvetna om att det finns en kärleksfull Gud i deras liv - detta är kärnpunkten i våra upplevelser när vi för AA:s budskap vidare till en annan alkoholist.
  Det finns också andra former av Tolvstegsarbete vi sitter på AA-möten och lyssnar, inte bara för att själva få någonting utan också för att genom vår närvaro stärka och stödja andra. Om det blir vår tur att tala vid en sammankomst, försöker vi föra fram AA:s budkap. Antingen våra lyssnare är få eller många är det ändå en uppgift i Tolfte Stegets anda. Det ges många tillfällen även för dem av oss som inte tycker sig kunna tala på möten eller är i en sådan situation att de inte kan göra så mycket Tolvstegsarbete i direkt kontakt med andra människor. Vi kan åta oss andra, enkla, men viktiga uppgifter som kan göra Tolvstegsarbete möjligt, som öppna och koka kaffe. Sådant är i högsta grad arbete i Tolfte Stegets anda."Vi har fått för intet och bör ge för intet ..." är kärnan i denna del av Steg Tolv.

  Ja jag har ju inte någon sponses, någon som jag hjälper i sitt tolvstegs arbete. Fast jag går på möten ett par gåner i veckan. Jag var på ett i går i Årsta kyrka. Det är min hemma grupp. Jag är även GSR där. Alltså en Grupp Service Representant. En som går på kretsmöten och pratar om hur det går i vår grupp. Jag har även ett AA möte, som jag brukar gå till i Rågsved. det är min första grupp som jag blev nykter i 1997. Med hjälp ut av AA:s stora bok. Den och den här bloggen är stängda för oss som lider ut av den här sjukdomen alkoholism.
Fast i dag så lägger jag upp den på min morgon blogg. För att läsa min steg blogg så kan ni mejla mig och fråga om lösen.
Jag själv har ingen sponsee men jag föröker att gå på möten och dela med mig hur jag har gjort för att bibehålla min nykterhet. En dag i taget.