Jag är ett vuxet barn!

31 juli

                             Kan jag känna igen mig i andra vuxna barn på mötena? Hur?


Ja det finns de som också ärvde samma sjukdom som jag gjorde. Som också blev alkoholister. Jag lyckades att sluta dricka alkohol med hälp ut av AA:s Tolv Steg. Jag var på min hemma grupp i går. Den heter Bill oc Bobs barn. Döpt efter AA:s grundare. Jag blev nykter i AA:s Rågsveds grupp 1997. Vi har möten i Rågsveds Folkets hus på söndagar.

 

  Ofta så kan jag berätta att jag ändå hade en rätt så bra uppväxt. Fast jag började själv fly med alkohol. Jag blev själv en alkoholist. Jag höll på att dö på grund ut av konsekvenserna ut av mitt missbruk. Jag slutade att dricka alkohol som skrivet 1997 och jag fann gemenskapen ACA 2003 och började även studera deras program. Jag brukar skriva om det i min morgonglogg starkaminaterhamntningblogg. Har även försökt att översätta en engelsk bok som heter Efter tårarna. Ja boken heter After the Tears. Jag har döpt om den till eftertararna.se. Jag är inte så bra på engelska, så jag övar mig på min engelska genom att försöka att översätta böcker i från denna gemenskap. Har även försökt att översätta ACA:s stora röda bok ibland. Bara för att öva på min engelska och att förstå min uppväxt. Det här är i från kapitel 4 Träffar på ACA-botten:
 
  Vuxna barnförfattarna Gravitz och Bowden anger hur ACA-anpassningsbeteenden kan göra det vuxna barnet osynligt för sig själv och samhället. Denna självosynlighet kan göra insikten av en botten eller återfall svårare.
  "Eftersom deras överlevnadsbeteenden tenderar att vara godkännandesökande och socialt acceptabla, förblir problemen för barn till alkoholister osynliga", skriver författarna. "Många haltar in i vuxen ålder bakom en fasad av styrka. De överlever vuxenlivet också, men många njuter av det."
  Inte alla framgångsrika, stabila ACA:er förnekar att nå en botten, och de utövar inte heller sina överlevnadsegenskaper. Närvaro vid ACA-möten och kontakt med en sponsor hjälper det vuxna barnet att känna igen när hon använder en överlevnadsegenskap för att skydda smärta eller plockar upp ett verktyg för återhämtning för att hantera smärta.
  Att lära sig att överleva eller utveckla motståndskraft är beundransvärda egenskaper; Men i ACA lär vi oss att gå längre än bara överlevnad. Vi strävar efter sann helande och förbindelse med en Högre Kraft genom insikten att vi har värde och att vi är älskvärda precis som vi är. Men återhämtningsprocessen tar tid och tålamod. Det här är inte lätt.
Medan de återhämtar sig kommer många ACA att utstå många bottnar när de gräver ner sig genom lager av sårade känslor och känslor av att vara ovärdiga. Men hoppet är här. Genom tolvstegsarbete, tålmodig bön och ömsesidigt dela med andra i ACA:s säkerhet kommer vårt barn inom oss fram.
  ACA är för människor som vill ha det, inte som behöver det. ACA är för det vuxna barnet som kan bli ärligt om att nå botten och göra ett åtagande att delta i ACA-möten och arbeta med ACA-stegen för att hitta det inre barnet och sann koppling till en högre makt. Många vuxna barn slösar bort att äga språket att nå botten. De verkar inte bli fokuserade och engagerade i ett livgivande program. Andra kommer till möten en stund och mår bättre och vandrar iväg kanske för alltid.
Det är säkert int korrekt översatt, fast jag förstår det något så när.