Det tredje steget

När jag tog det tredje steget för många herrans år sedan så döptes jag och konfirmerade jag mig. Fast jag märker att jag inte har underhållit mitt tredje steg ordentligt. Nog för att jag försöker men jag är en slarvpelle och en egoist. Det är bra att jag kollade det nu den tredje stegets bön. Måste faktiskt lära mig den utan till den går så här:

; "Gud, jag överlämnar mig till dig - för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa - om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!"


(Nya Stora Boken sidan 86-87)