Hjälper mig själv!

30 november

 

   Tolfte- stegs - arbete ger oss en möjlighet att finna vägen till sinnesro och ett välordnat liv. Det kallas Tolfte- Stegs - arbete eftersom arbetet beskrivs i Tolfte Steget, det sista av de Steg som uttrycker de principer Al-Anon står för och som vi lever efter.

  Det innebär att vi alltid ska vara redo att hjälpa någon annan som har problem – någon som ännu inte vet om att Al-Anon finns och är till för att hjälpa familjer med alkoholproblem. Detta sätt att ”föra budskapet vidare” kräver en ständig uppmärksamhet på vad behovet kan finnas. Det kan kanske vara en granne, som antyder att han eller hon lever under dessa omständigheter.

 

Dagens påminnelse

   Jag ska erbjuda min hjälp på ett taktfullt sätt åt dem som behöver lära sig hantera alla de svårigheter som uppstår eller förvärras av alkoholism. Min första kommentar ska vara att det alltid finns hopp och att det går att finna ett nytt sätt att leva genom Al-Anon, i gemenskap med andra som delar samma problem.

 

”Jag ska alltid vara beredd att föra budskapet vidare till andra. Behovet finns överallt runt om mig om jag bara är uppmärksam på det. Genom att hjälpa andra hjälper jag också mig själv.”

 
 
 
 
Genom att dela med mig av hur jag har gjort.Så kanske jag hjälper någon, till hur de ska göra. Antagligen om de har egna problem eller har någon som de känner som har den här sjukdomen. Jag vet att om jag kanske är på någon fest och jag berättar om varför jag själv inte dricker, så kommer det nästan alltid någon som berättar om att hen har någon vän,bekant,granne eller kanske föräldrar som har problem med alkoholen. Jag vet ju själv att jag inte kan handskas med att dricka alkohol. Jag har en sjukdom som är att jag bara vill ha mer ut av alkoholen om jag skulle dricka. Det finns iget stopp, och jag skulle dricka tills jag slocknade totalt. Jag struntade i vad andra tyckte och tänkte bara på mig själv. Det här är en egoistisk sjukdom. Jag har fortfarande ett stort ego. Jag är fortfarande väldigt självisk och det går ut över många runt omkring mig. I dag är det möte först på ACA, sedan AA och till sist Al-Anon. Allt för att jag själv inte ska må dåligt.