Vill inte vara bitter

 

 

 

                                                     21 januari

 

    Om jag kan se på mig själv klart och ärligt och med distans till min nuvarande situation, blir jag inte offer för självömkan och bitterhet. Om jag sköter det jag ska, kommer jag att vara nöjd med mig själv.

   Det är när jag jämför min lott här i livet med andra som jag tillåter en förgörande självömkan att gripa tag i mig. Det är när jag tar illa vid mig av vad andra gör, som jag drabbas av bitterhet. Gör jag det som känns rätt för mig, behöver jag inte vara beroende av andras beundran och applåder. Det är uppmuntrande, men inte nödvändigt.

    Jag ska lära mig att bedöma mina motiv och värdera mina handlingar så att de efterhand överens-stämmer med mina normer och ideal.

 

Dagens påminnelse

   Ingenting kan såra mig och röra upp osunda känslor hos mig, om jag inte själv vill. Jag ska göra det som åligger mig, och så bra jag kan, för att få inre säkerhet och motståndskraft mot all yttre påverkan och dess makt över mig.

 

”Slit inte som en stackare och arbeta inte för att bli vare sig ömkad eller beundrad. Koncentrera dig endast på en sak, att vara i takt med dig själv och förvissa dig ständigt om att du är det.”

(Marcus Aurelius: Meditationer)

 

 Ja jag är ingen stackare längre, utan jag duger så som jag är. Jag är ingen misslyckad person. Jag är en överlevare.Jag ska promenera hem fyra gånger den här veckan, eller hem, jag brukar gå till Slussen. Men inte i dag eftersom jag ska till tandläkaren i dag. Det enda smärtsamma är för plånboken (hoppas jag) för jag vet inte vad de ska göra. Jag ska ju även få nya bettskenor. Om det bara är för att ta en gjutning ut av den. Eller om det är något hål som också måste lagas, ja jag får se när jag kommer dit. Det som smärtar mest är det ekonomiska.