Ja jag är också väldigt tacksam

Dagliga Reflektioner 31 mars.

 

INGEN NEKADE MIG KÄRLEK.

 

I AA:s almanacka var det År Två ... En nykomling uppenbarade sig i en av dessa grupper ... Det visade sig snart att han var ett hopplöst fall och att han mer än allt annat önskade bli frisk ... (Han sade:) "Eftersom jag är offer för ännu en böjelse, som är ännu mer brännmärkt än alkoholism,
vill
ni kanske inte ha mig bland er".
AA:s TOLV TRADITIONER, sid 101

 

Jag kom till er som en hustru, mor och kvinna som hade gått ifrån make, barn och familj. Jag var ett fyllo och en pillerknaprare, jag var ingenting. Ändå nekade ingen mig kärlek, omsorg och en känsla av att höra till. Genom Guds nåd och kärleken från en god sponsor och min hemmagrupp kan jag i dag säga att jag tack vare er i AA är hustru, mor, mormor och kvinna. Nykter. Pillerfri. Ansvarig.
Utan den Högre makt som jag fann i AA-gemenskapen skulle mitt liv vara meningslöst. Jag är full av tacksamhet att vara en fullgod medlem i Anonyma Alkoholister.Ja jag är så tacksam att jag slipper vakna upp ut av fyllskakningar och ågren för vad som skedde igår. Jag har en beroende sjukdom. Så jag har ju väldigt lätt för att bli beroende ut av saker och ting.
I kväll så är det Earth Hour för miljön. För det är ju någon ting vi alla är beroende ut av. Elen behövs fast vi får inte missbruka den.