Min stora idol fick mig att erkänna min alkoholism

Dagliga Reflektioner 30 november.

ETT SKYDD FÖR ALLA.

På en personlig nivå innebär anonymiteten ett skydd för alla medlemmar mot att bli igenkända som alkoholister, en trygghet som ofta är speciellt viktig för nykomlingar. På nivån för press, radio, TV och film understryker anonymiteten att alla medlemmar i AA-gemenskapen är lika och bromsar dem som annars kanske skulle utnyttja sin AA-anknytning för att uppnå berömmelse,
makt eller personlig vinning.
(”UNDERSTANDING ANONYMITY”,p. 5)

Dragningskraften är den främsta styrkan hos AA-gemenskapen. Underverket att alkoholister uppnår en bestående nykterhet i AA bekräftar varje dag detta faktum. Det skulle vara till skada om gemenskapen gjorde propaganda för sig själv genom att i radio och TV offentliggöra hur olika välkända personligheter håller sig nyktra genom sitt AA-medlemskap. Om dessa kändisar råkar ta ett återfall, kan utomstående tro att vår rörelse inte är stark nog. De kan ifrågasätta sanningshalten i århundradets mirakel. Anonyma Alkoholister är inte anonymt men dess medlemmar är anonyma.
När min stora idol erkände för pressen i slutet ut av 80-talet, så började jag fundera på min egna alkohol konsumtion. Så jag erkände för min chef att jag själv hade problem med alkoholen. Men det dröjde många år efter det som jag blev nykter.