Nu är i dag!

 

AA-tanke för dagen 30 juni.

 

Alkoholister är oförmögna, eller ovilliga, att leva i nuet så länge de är hemfallna åt spriten. Följden blir att de lever i att ständigt tillstånd av samvetskval och fruktan, på grund av sitt lastbara förflutna och dess sjukliga böjelser, eller på grund av den ovissa framtiden och de onda aningar som vagt förknippas med den. Så det verkliga hoppet för en alkoholist är att ta tag i nuet. Tiden är nu, idag. Nuet är svårt. Det förflutna är oåterkalleligt. Framtiden är lika osäker som livet självt. Bara nuet tillhör oss.
Lever jag i nuet?

 

 

Att begrunda idag.

 

Jag måste glömma det förflutna så mycket som möjligt. Det är över och borta för alltid. Jag kan inte göra något åt det förflutna, annat än att släpa på bördan av mina misslyckanden i det förgångna. Jag måste gå vidare i tro. Molnen ska lätta och vägen ljusna. Stigen blir mindre stenig med varje steg framåt jag tar. Gud har inga förebråelser för något Han redan har botat. Jag kan bli frisk och fri, fast jag har ödelagt mitt liv i det förgångna. Kom ihåg vad bibeln säger: "Icke heller fördömer jag dig; gå och synda icke mera."

 

 

Dagens bön.

 

Jag ber att jag inte ska släpa på det förgångnas börda. Jag ber att jag ska få lägga den ifrån mig och sträva vidare i tro.

 
 
 
Ja det är ju nu det gäller. Jag måste lära mig att leva i nuet. Jag an ju inte ändra på det förgågna, jag kan heller inte sia in i framtiden. Tänker på AA:s löften först de andra 

1. Vi kommer att känna en ny frihet och ny lycka
2. Vi kommer inte att sörja över det förflutna eller behöva stänga dörren om vårt tidigare liv.
3. Vi kommer att förstå ordet sinnesro.
4. Vi kommer att uppleva frid.
5. Oavsett hur djupt vi hade sjunkit, kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra.
6. Känslor av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna.
7. Vi kommer att överge intresset för själviska ting och i stället ägna omsorg åt våra medmänniskor.
8. Själviskheten kommer att ge vika.
9. Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras.
10. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att försvinna.
11. Vi kommer att intuitivt veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss osäkra och rädda.
12. Vi kommer plötsligt att uppleva att Gud gör för oss det vi inte kunde göra själva.

Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats för så många av oss - ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.

Även det femte löftet tänker jag på. Att min erfarenhet kan kanske hjälpa någon annan att inte göra samma fel som jag har gjort. Men det är klart att jag ska ju leva i nuet. Men jag har svårt för det. Jag vill att tiden ska gå fortare nu. Eftersom jag snart ska ha semester, men jag vet det att jag kan inte få den att gå fortare.

Fast det är svårt att glömma de som har varit på grund ut av skadan jag har tagit. Men jag måste ändå gå vägen fram och soppa undan de stenar som ligger i vägen för mig. Jag kan inte längre fly in i alkoholen. I kväll så ka U21 landslaget ta EM-guld i fotboll. Det är deras dag i dag.