Vi är så som vi är!

 

 

                                                           31 augusti

 

Jag har ofta försökt ändra på   andra människor för att passa mina egna önskemål. Jag visste vad jag behövde,   och om de behoven inte tillfredställdes, berodde det på den andra personen. Jag letade efter någon som alltid skulle finnas där för mig men inte skulle tränga sig på alltför mycket. När jag tänker tillbaka, var det nästan som om   jag sökte ett husdjur snarare än en mänsklig varelse. Naturligtvis lade den   här inriktningen sortin på mina relationer.

   I Al-Anon har jag lärt mig att det är   skillnad mellan vad jag förväntar mig och vad jag behöver. Ingen människa kan   vara allt för mig.

   Än en gång står jag inför att granska mina   egna attityder. Vad förväntar jag mig och det realistiskt? Respekterar jag   andras integritet – eller bara de delar som passar min smak? Uppskattar jag   det jag får?

 

Dagens påminnelse

Att försöka ändra andra är lönlöst, dåraktigt och absolut inte kärleksfullt. I stället för att utgå   ifrån att de är problemet, kan jag i dag titta på mig själv för att se vad som behöver förändras därinne.

 

”Kärleken börjar med att vi låter de människor vi älskar vara sig   själva helt och fullt, och vi slutar att förändra dem till vår bild av hur de   borde vara.”

                                                             En dag i taget i Al-Anon

 
Ja bara det blir som jag vill, så. Ja jag känner igen när mitt stora ego talar till mig. Jag vill att allt ska ske på mina egna villkor. Jag måste inse att andra människor måste vara som de är. Jag ska inte ändra på människor så som jag vill. Klart att vi alla skulle vilja ha någon som servar en. Men jag måste ju också göra någonting för mig själv. Jag vill ju att andra kan ställa upp för mig, fast de får ju inte vara för påträngande.
 
Jag skapade ju gruppen på FB som hette Duger som jag är  där alla får vara med som inte kränker någon annan. Vi är värda alla att älskas. Vi har alla våra fel och brister. Vi måste acceptera dem vi är. Vi kan bara ändra på oss själva och inte på någon annan.