Den som styr är den högre kraften

 

31 oktober

   Al-Anon är ingen organisation och styrs inte av direktörer och chefer. Det är en gemenskap av jämlikar, där alla förenas i ”frivillig lydnad”. Det betyder att varje grupp arbetar enligt Al-Anons andliga principer som redovisas i våra Traditioner och som var en accepterar att följa av egen fri vilja utan att styras eller tvingas av någon.

   Någon kanske invänder: ”Men i Fjärde Traditionen står det att varje grupp ska vara självstyrande. Betyder inte det att vi kan hålla våra möten precis på det sätt vi själva vill, använda vilken litteratur vi vill och överhuvudtaget göra så som vi själva tycker blir bäst?”

   Svaret är att det självstyre som Fjärde Traditionen tillåter är begränsat till vad som är bra för gemenskapen som helhet. Om en grupp avviker från idéerna och förfaringssätet, som utvecklats inom Al-Anon för att vara till största nytta för flertalet medlemmar, tar den samtidigt på sig ansvaret för att den gemenskap som vi alla vänt oss till för att få hjälp kan skadas.

  Svaren på de frågor och problem som en grupp kan ställas inför finns i våra Tolv Traditioner. Det är därför det är så viktig att vi alla känner till dem. Hela Al-Anons välfärd och sammanhållning är beroende av att alla grupper samarbetar.

 

”Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör en annan grupp eller Al-Anon eller AA som helhet.”

 
 
 
Ja alla gemenskapers högsta chef som visar sig i deltagarnas gemenskapa beslut. Alla gemenskaper började med Bill och Bobs startade AA i Akran 1935 där även många organisationer har tagit efter. Jag gåt ju i flera ut av dem. Kallar det nu för självhjälps grupper.
Det är min högre kraft som har fått mig att ta de här stegen jag har tagit.