Det finns bara en ledare

 

 

AA-tanke för dagen 30 september.

 

Det finns inga ledare i AA, utom då människor frivilligt erbjuder sig att ta på sig ansvaret för olika nödvändiga uppgifter. Arbetet att genomföra AA:s verksamhet – leda gruppmöten, tjänstgöra i kommittéer, tala inför andra grupper, göra tolv-stegs-arbete, sprida kunskap om AA bland alkoholisterna i samhället – allt detta görs på frivillig basis. Om jag inte anmäler mig frivilligt till något uppdrag för AA, försvagas rörelsens effektivitet i motsvarande mån. Jag måste lojalt dra min del av lasset. AA bygger på att varje medlem aktivt bidrar till att hålla AA vid liv och att utvidga verksamheten.
Gör jag min del för AA?

 

Att begrunda.

 

När du vänder dig till Gud om styrka för att våga bära ansvar, och är stilla inför Honom, får den läkande kontakten med Honom den gudomliga stillheten att strömma in i varje vrå av din varelse. När du i svaghet anropar Gud, får du genom beröringen med Honom läkedom, förnyat mod och styrka att med framgång möta varje situation. När du stupar längs vägen, eller oroas av mindervärdeskänslor, ska du lita på att Guds andes beröring ska stödja dig på din väg. Stig sedan upp och gå vidare med tillförsikt.

 

Dagens bön.

 

Jag be att jag idag ska öppna mig för Guds läkande beröring. Jag ber att jag inte ska vackla eller stupa längs vägen, utan att jag ska få nytt mod genom bön.Honom kallar jag Gud ja det är som jag ser honom, henne eller det. Godhens Underbara Direktiv som är med mig hela tiden. I går så hade jag ju mycket att välja på att göra, jag valde att gå på möte i min gamla hemma grupp. Det var mycket folk nästan 30 stycken. Det var flera anhöriga som var där, eftersom det var ett öppet möte.
Jag har både vart kassör och GSR nu är jag ingenting. Jag delar av mig ut av mina erfarenheter här. Sitter även i telejouren i bland. Får se om det jag kan ta något pass nästa månad. Vi har ju planeringsmöte på onsdag, får se om jag kan gå dit.

Jag måste inte bara ropa på Gud så som jag ser honom när jag har problem utan även tacka honom för det underbara liv jag har. Be honom om styrka att klara dagens vedermödor. I dag var jag seg på att skriva mina reflektioner. Jag måste nu bege mig till arbetet.

Ja nu ger jag mig i väg med min högre kraft som stöd.