Glad Utan Dryckenskap

31 oktober

Säg: "Det behövs inga andra vittnen mellan mig och er än Gud. Han är [fullt] underrättad om Sina tjänares [förehavanden] och förlorar dem inte ur sikte."

 Koranen Al-Isra', vers 96


I dag så tog jag texten i från Koranen, inte för att jag är muslim, utan för att jag har ett öppet sinnelag. Jag har min egen Gud Glädje Utan Dryckenskap eftersom jag har sjukdomen alkoholism. Jag är nykter numera genom att studera AA:s Stora bok och numera med AA:s stegbok 12 steg och traditioner. Jag arbetar ju också med ACA gemenskapen och följer deras program. Läser deras bok Stärka min återhämntning. Jag har min egna tro jag tror på Godhetens Underbara Drivkraft. Jag har min egen tro, jag tror framförallt på mig själv i dag. Läser AA:s tredjestegs bön.

 

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

AMEN

 

Jag tror på en Högre kraft som leder mig, till att jag inte längre ska fly med alkohol. Eftersom jag har sjukdomen alkoholism.