I från ACA:s stora röda bok

31 augusti

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

  Medan alkoholisten kommer att förbruka och manipulera andra för att hitta pengar till dricka, kommer det vuxna barnet att slösa bort sig själv innan de söker hjälp. Vi kan förbli i en kvävande situation på jobbet eller i ett förhållande innan vi ber om hjälp. Detta är bara naturligt eftersom vi lärde oss att stänga ner våra vädjanden om hjälp som barn till missbrukande föräldrar. Att be om hjälp som barn fungerade inte så vi tror att detsamma gäller som vuxna. Det betyder att vuxna barn kämpar dubbelt så hårt med att be om hjälp. Vi kan inte låta vår motvilja mot att be om hjälp komma i vägen för vår chans till helhet.

  I ACA lär vi oss från varje botten vi upplever om vi är fokuserade på att delta i möten och andlig tillväxt. Varaktigheten av botten eller lågpunkten förkortas och mindre smärtsam om vi arbetar med ett aktivt ACA-program.

  Även om ACA inte kan ta bort smärtan och rädslan för att möta en ACA-botten, kan gemenskapen stödja oss känslomässigt och andligt. Det här är ögonblicken som fungerar som en grund för ett meningsfullt liv med känslor, vänskap och hopp.

  Medan vi står inför dessa tider lär vi oss att prata om våra känslor och att vara milda mot oss själva. Vi undviker isolering eller att bli olämpligt arga eller skylla på andra. Vi börjar lita på processen att leva livet på livets villkor. Vi är inte ensamma. Vi inser att livet idag verkligen är annorlunda än när vi var barn utan röst.


Det här var slutet på kapitel fyra. Jag är så dålig på engelska, så jag har försökt att översätta denna bok till svenska med hjälp ut av Google translater. Dels för att förstå mig själv och min uppväxt. Jag har även försökt att översätta Daily Affirmations - Strengthenig My Recovery och jag brukar lägga upp den på min Stärka min återhämntnings blogg. Jag gör det för att öva min engelska och att förstå min uppväxt.
  Jag bara längtar till att få fortsätta att försöka översätta kapitel 5. Snart kommer ju även den svenska boken som de har översatt.
  Det här är precis så det är, jag har jättesvårt att be om hjälp. Även fästmön har svårt för att be om hjälp. Även hon har sagt att hon var uppvuxen i en dysfunktionell familj. Fast hon få ju själv be om hjälp om hon vill ha det. Jag har ju hjälp ut av två program. Jag blev ju själv en alkoholist. Men jag nyktrade till 1997 med hjälp ut av AA och deras tolv steg. Det är en sida för oss som vill ha hjälp med vår sjukdom alkoholism. Vill man läsa den så är det bara att mejla mig. I dag så skrev jag lite om mitta arbete i från ACA:s arbetsbok. I min återhäntningsblogg.