Sjundestegs bön

SJUNDE STEGETS BÖN

Min SKAPARE

jag är nu villig att

överlämna mig helt i

Dina händer, med fel

och förtjänster.

Jag ber,

att Du nu skall avlägsna

varje fel och brist hos

mig som kan stå i vägen

för att jag skall vara till

nytta för dig och för

mina vänner.

Giv mig styrka,

när jag går härifrån för

att utföra Dina befallningar.

Amen.