Har ju tagit annat skit också

Dagliga Reflektioner 31 mars.

 INGEN NEKADE MIG KÄRLEK.

 I AA:s almanacka var det År Två ... En nykomling uppenbarade sig i en av dessa grupper ... Det visade sig snart att han var ett hopplöst fall och att han mer än allt annat önskade bli frisk ... (Han sade:) "Eftersom jag är offer för ännu en böjelse, som är ännu mer brännmärkt än alkoholism, 
vill
ni kanske inte ha mig bland er".
AA:s TOLV TRADITIONER,sid 101

 Jag kom till er som en hustru, mor och kvinna som hade gått ifrån make, barn och familj. Jag var ett fyllo och en pillerknaprare, jag var ingenting. Ändå nekade ingen mig kärlek, omsorg och en känsla av att höra till. Genom Guds nåd och kärleken från en god sponsor och min hemmagrupp kan jag i dag säga att jag tack vare er i AA är hustru, mor, mormor och kvinna. Nykter. Pillerfri. Ansvarig.
Utan den Högre makt som jag fann i AA-gemenskapen skulle mitt liv vara meningslöst. Jag är full av tacksamhet att vara en fullgod medlem i Anonyma Alkoholister.

 

Ja tänk om jag hade blivit nekad till att få gå på AA möten bara för att jag har rökt en massa brass och tagit vaket. Nä det blev jag inte, fast jag går på AA för mina alkoholproblem och på NA för drog problemen. Men jag vet ju det att om jag inte druckit en massa sprit så hade jag säkert inte tagit det andra heller.

Fast jag tycker faktiskt att man ska tala om sina alkoholproblem på AA och sina andra problem men när det gäller narkotikan så kan man gå till NA. Jag går inte så mycket På NA eftersom min huvud drog var alkoholen