Följ traditionerna

 

Dagliga Reflektioner 31januari

 

VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRDKOMMER I
FÖRSTA HAND.

Sammanhållningen inom Anonyma Alkoholisterär något vi är mycket rädda om...Vi måste hålla ihop,
annars dör AA.
(AA:S TOLV TRADITIONER, sid 93.)

 

Våra traditioner är nyckelelement i det själv överlämnande som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla nykterhet inom Anonyma Alkoholister. Den Första traditionen påminner mig om att inte ta åt mig äran för mitt tillfrisknande eller ta makten över det. Att sätta vår gemensamma välfärd först påminner mig att inte försöka bli en helbrägdagörare inom programmet. Jag är fortfarande en patient. De ödmjuka gamlingarna byggde den här sjuksalen. Utan den tvivlar jag på att jag skulle vara vid liv. Utan gruppen skulle få alkoholister tillfriskna. Det aktiva arbetet att på nytt överlämna min vilja ger mig chansen att kliva av från mitt behov att dominera och min längtan efter beröm - som både spelade så stor roll i min aktiva alkoholism. När jag låter mina personliga önskningar ge vika för gruppens större intressen, bidrar jag till sammanhållningen i AA, som är en förutsättning för allt tillfrisknande. Det hjälper mig att komma ihåg att helheten är större än
summan av delarna.

 
 
 
Ja traditionerna förstod jag inte riktigt när jag var ny nykter. Men nu förstår jag dem bättre,att utan att vi följer olika traditioner. För det är ju genom dem som jag har överlevt och inte fallit tillbaka i mitt supande, Jag drack för att jag var rädd. Rädd för det mesta, och så kom sjukdomen alkoholism. 
Jag gick på möten för min egen skull, och gör det fortfarande till glädje för många andra.Jag går fortfarande på möten. Ska i väg till min hemma gruppp, Rågsveds gruppen klockan 13:00, men innan ska jag på ett ACA möte i Maria gruppen. Ska även tillbaka dit i eftermiddag klockan 16:00. Fast då på ett Al-Anon möte.