Stoppa terrorn mot jorden

31 maj

”En halshuggning är fortfarande värre än en solbränna”

Högerpolitikern Mike Huckabee tycker President Trump gör rätt som fokuserar mer på terror än klimatförändringar.


Hur kortsiktigt får man se. Utan en bebolig jord så skulle det ju inte finnas någon terror. Men inga människor heller. Vi måste stoppa båda, det är klart att Trump måste stoppa terrorismen, men han ska inte stoppa klimat avtalen på bekostnad ut av det. För om vi människor inte kan leva på jorden i framtiden så finns det ingen terrorism. 
Mike Huckabee har ändrat sig på några år. För tio år sedan var han för en sänkning av utsläppen av miljöfarliga ämnen.
Men jag vill att Trump ska tänka på dem som kommer efter oss. Våra barn, han har väl själv barn och barnbarn.