Har även lämnat över i dag.

 
 
 
 

                                   28   februari

Att lämna över   min vilja och mitt liv till min Högre Makt (Tredje Steget) är en pågående   process. I början lämnade jag bara över de stora problemen. Jag kände att jag   inte hade något val – jag var uppenbart maktlös, och jag hade misslyckats trots   att jag ansträngt mig efter bästa förmåga. Det fanns ingen annanstans att   vända mig än till en Makt större än jag själv, som kunde lyckas där jag   misslyckats.

Allteftersom   mitt tillfrisknande fortskred, började jag lita på min Högre Makt. I dag   medverkar jag i en djupare relation genom att förbättra min medvetna kontakt   med min Högre Makt. När jag ska fatta ett beslut, oavsett om det handlar om   att ha att göra med en alkoholist, acceptera ett erbjudande om ett nytt jobb   eller gör upp planer för kvällen, ber jag om vägledning. När jag lyfter luren   för att tala med en Al-Anon-vän, ber jag att få tjänstgöra som ett redskap   för min Högre Makt. Jag kan inte alltid veta vad min Högre Makt vill, men jag   kan söka större andlig medvetenhet varje dag genom att vara villig att ta   emot vägledning.

 

Dagens   påminnelse

Tro kräver   övning. Jag ska inbegripa min Högre Makt i flera av mina handlingar och   beslut i dag.

 

”Tredje steget   föreslår att jag från och med nu ska försöka vara öppen och nottaglig för   hjälp från en Högre Makt.”

Al-Anons Tolv   Steg & Traditioner

 

Läste tredje stegs bönen som vanligt i morse. Lämnade över till min högre kraft, jag kallar det hellre en kraft än makt.

Tredjestegs bönen

Gud, jag   överlämnar mig själv till dig att göra med mig och av mig vad Du önskar.   Befria mig ur mitt eget slaveri, så att jag bättre kan utför det Du vill.   Befria mig ifrån mina svårigheter,

så att segern   över dem må bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa, om Din Makt, Din   Kärlek och Din Väg. Må jag alltid följa din vilja.

                       Amen

 

För om jag själv försöker ta hand om allt så går det ofta åt skogen. Jag är som sagt helt kraftlös utan Hen där uppe. Eller Hen finns överallt runt omkring oss. I både dig och alla andra som har goda tankar om sina med människor. Ja jag lämnar över till någon som är klokare än vad jag själv är. Men det är ju klart att jag kan be om en kraft att jag ska klara ut av det jag ska ta mig för att göra. I dag så ber jag om en kraft som får mig att städa sovrummet som jag har tänkt göra länge. Men jag är en sjuk människa och skjuter det hela tiden framför mig.