Gruppen som högre kraft

Dagliga Reflektioner 30 juni.

UPPOFFRINGAR - ENIGHET - ÖVERLEVNAD.

Enigheten, kraften, ja rentav överlevnaden i AA kommer alltid att vara beroende av vår fortsatta villighet att ge upp en del av våra personliga ambitioner och önskningar för den gemensamma tryggheten och välfärden. Liksom uppoffringar innebär överlevnad för den enskilde individen, innebär uppoffringarna enighet och överlevnad för gruppen och för hela AA-gemenskapen.
AS BILL SEES IT,p. 220.

Jag har förstått att jag måste offra en del av mina personlighetsdrag för AAs bästa. I gengäld har jag fått många gåvor. Den falska stoltheten kan blåsas upp av prestige, men genom att leva i Sjätte traditionen får jag i stället ödmjukhetens gåva. Att samarbeta utan att ha anknytning är ofta riskabelt. Om jag står helt fri från utomstående intressen, står det mig fritt att bibehålla AAs självständighet. Då kommer AA-gemenskapen att finnas där, frisk och stark, för kommande generationer.


Ja i början ut av min nykterhet så var gruppen min högre kraft. När en massa människor samlas för sin nykterhets skull måste ju ha något att komma med. Fast nu så vet jag att det är något annat som får mig att gå till ett visst möte. Fast i dag så går jag inte så hemskt mycket. Fast jag släpper inte AA gåendet för den skull att jag haft en sådan lång nykterhet.

I dag har jag ingen hemmagrupp. Nog för att jag får väl kalla Globben gruppen som min hemma grupp fast i så fall borde jag gå på praktiska möten. Men det är jag också dålig på att göra. Jag går mest på telejourens praktiska eller planeringsmöten
.