Ännu en gammal dikt

Jag vet inte vad
Men plötslig är jag glad
Är det för ölens skull
Kanske för att jag är full
Men tyvär så är det så här
Man lever och lär
Alltid kan man inte allting ha rätt
alla gör på sinna egna sätt
Men super gör vi ändå
Man kan fråga hur vi mår
Vi gör som de vill
okey några säger till
Har du frågat hur dom har mått
vad har de egentligen fått
men staten har ju vett
så vi har det ju inte så lätt
men glad är jag ändå
För vad kan man få
en ny pinochett