Glad att jag slipper att fly i dag!

31

JANUARI

Finns det livsformer som är mindre än ögat kan se? För länge sedan ställde sig människan denna fråga, och svaret blev nej. Till dess att mikroskopet uppfanns.

  Därpå uppstod frågan huruvida naturen rymmer det som är så smått att vi inte ens kan se det med mikroskopens hjälp. Svaret blev åter nej, någon började tvivla och sökte sig fram till kunskap om atomer och elementarpartiklar.

  Hur kan vi vara så säkra på det vi vet? Låt oss vägra nöja oss med det uppenbara. Människor utvecklas genom att ge sig i kast med det omöjliga.


 I dag så tog jag texten i från boken LÄNGTAN VISAR VÄGEN och det är klart att det finns mycket som vi inte förstår. Jag är bara glad att jag lever idag. Jag har lärt mig att jag bara kan leva en dag i taget. Jag tänkte leva nykter i dag.