Jag är en people-pleaser

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

 

31 maj

 

People-pleaser

 

"Vi tror att vi kommer att vara säkra och aldrig överge om vi är" trevliga "och om vi aldrig visar ilska." BRB p. 11

  Vi gick överbord för att ge och ta hand om andra. Ingen frågade oss, men vi förväntade oss att de i sin tur skulle vårda, berömma och erkänna oss. Men varför ska andra förväntas gå ut ur deras sätt att uppfylla våra behov? När skrev de kontraktet vi hade i våra sinnen?

  Vi lär oss i återhämtning att det beröm, förtroende och vård vi behöver måste komma från oss själva. Att vara för fin så småningom får oss att känna sig arg, irriterande och orolig.

  När vi börjar uttrycka våra sanna känslor fokuserar vi på oss själva och riktar vår energi mot att identifiera och korrigera våra karaktärsdefekter. I stället för att fastna i vår trevlighet följer vi ACA-stegen i våra dagliga liv. Som ett resultat läker hjärtlig fred och tillfredsställelse oss och våra relationer, en dag i taget.

  Att förlita sig på vår Högre Makt gör att vi kan bli starkare andligt. Eftersom vi inte längre är beroende av andra för vår lycka ökar vårt självförtroende.

  På denna dag kommer jag att vara uppmärksam på hur lätt det kan vara att falla tillbaka till mitt People-pleaser läge. För att hjälpa mig att gå framåt och undvika utbrändhet. Jag kommer istället att förlita mig på min Högre Makt och min sponsor för att vägleda mig.


 Jag är en people pleaser det vet jag. Fast mycket beror på min rädsla. Jag kommer att lägga upp den här bloggen på två bloggar. Dels på min vanliga blogg Stärka min återhämntning där jag försöka lägga upp min syn på texten som jag har försökt att översätta STRENGTHENING MY RECOVERY. Jag har förskt att översätta den här texten dels för att öva min engelska och även för att förstå hur jag är som ett vuxet barn.

Jag ska även lägga in denna blogg i min morgon blogg. En blogg där jag lägger in en massa olika bloggar. Jag ar många olika bloggar. Det här bloggen Stärka min återhämntnig är för mitt vuxna barns skull.