Är så glad över alla gemenskaper.

 

Dagliga Reflektioner 31 januari

 

VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD KOMMER I 
FÖRSTA HAND.

 Sammanhållningen inom Anonyma Alkoholister är något vi är mycket rädda om... Vi måste hålla ihop, 
annars dör AA.
 
(AA:S TOLV TRADITIONER, sid 93.)

 Våra traditioner är nyckelelement i det själv överlämnande som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla nykterhet inom Anonyma Alkoholister. Den Första traditionen påminner mig om att inte ta åt mig äran för mitt tillfrisknande eller ta makten över det. Att sätta vår gemensamma välfärd först påminner mig att inte försöka bli en helbrägdagörare inom programmet. Jag är fortfarande en patient. De ödmjuka gamlingarna byggde den här sjuksalen. Utan den tvivlar jag på att jag skulle vara vid liv. Utan gruppen skulle få alkoholister tillfriskna. Det aktiva arbetet att på nytt överlämna min vilja ger mig chansen att kliva av från mitt behov att dominera och min längtan efter beröm - som både spelade så stor roll i min aktiva alkoholism. När jag låter mina personliga önskningar ge vika för gruppens större intressen, bidrar jag till sammanhållningen i AA, som är en förutsättning för allt tillfrisknande. Det hjälper mig att komma ihåg att helheten är större än 
summan av delarna.

 
 
 
 
 
Ja det var faktiskt AA som fick mig nykter. Fast jag var ju på två behandlingar innan, men jag nyktrade inte till. Men jag fick vetskapen över att gemenskapen fanns. Men genom den gemenskapen har jag ju funnit flera andra gemenskaper. Eftersom jag växte upp med den här sjukdomen så började jag även på Al-Anon och även ACA för att komma på hur det kom sig att jag började fly in i alkoholens förljugna värld.