Renovering

renoveringfram

Vi bor i en plast bubbla nu när de håller på med fasad renovering. Vi är helt inplastade. Det är so förbannat jobbigt. Snart kan vi inte gå ut på balkongen och röka längre. Än så länga kan vi det bakom plasten fast de kommer att även att plasta för balkong dörren.