Ensam kan vara stark, fast tillsammans är vi vara starkare

31 mars

Att dra sig undan är ett sätt att möta prövningar.

                                                              Nora Hall

En man miste sin familj i en bilolycka och ville vara ensam ett tag, men han visste inte om det var rätt av honom. Så en dag berättade en god vän för honom om en märklig sorts tall. När den släpper sina kottar, är de så slutna att fröna inte ramlar ur. Tallkottarna kan ligga kvar på marken i tiotals år, tills det blir skogsbrand. Då smälter förseglingen av hettan, fröna ramlar ur och kan äntligen börja gro och växa upp till nya träd.

   Mannen kände sig tröstad, när han fick höra det. Han kände sig besläktad med tallen – han hade blivit bränd av livet, men ur askan skulle trots allt en ny tillvaro spira.

 

Har svårigheter eller lidandet hjälpt mig att utvecklas och mogna?

 

 
 
Ja det kan jag ju verkligen skriva under på. Jag höll ju på att dö på kuppen innan jag insåg att det var på grund ut av alkoholen som jag höll på att gå hädan. Det är klart att det är väldigt skönt att vara sig själv i bland, men jag vill ju inte bli en enstöring. Jag behöver folk runt omkring mig. Jag behöver gemenskapen. Ja alla gemenskaper jag är med i. Jag vill ju kunna dra mig undan ibland, och bara vara för mig själv.
Jag är glad över att alla som har hjälpt mig med allt jag har behövt efter misshandeln 1995. Jag skulle egentligen inte skriva om det, ftersom det var så länge sedan. Men jag har ju fortfarande svårigheter. Kan lida fortfarande ut av mitt handikap, på grund av den svåra misshandeln. Hade jag inte haft hjälp ut av alla inom sjukvården och min familj så hade jag inte kommit så här långt.