Går igenom valvet

Dagliga Reflektioner 30 september.

 

CIRKELN OCH TRIANGELN.

 

Cirkeln står för hela AA-världen och triangeln står för AA:s tre legat: tillfrisknande, enighet och service. I vår härliga nya värld har vi funnit frihet från vår dödliga besatthet.
(AA COMES OF AGE,p.139)

 

Tidigt I mitt AA-liv engagerade jag mig i servicearbete och jag tyckte att förklaringen till AA - loggan var mycket passande. Först en cirkel av kärlek och tjänande med en välbalanserad triangel inuti. Triangelns bas representerar tillfrisknandet genom de tolv stegen. Så de två sidor som representerar enighet och service. De tre sidorna i triangeln är lika. När jag växte i AA identifierade jag snart mig själv med denna symbol. Jag är cirkeln, och triangelns sidor representerar tre aspekter av min personlighet: fysisk och känslomässig hälsa och så andlighet, som är symbolens bas. Sammantagna ger dessa tre aspekter av min personlighet upphov till ett nyktert och lyckligt liv.

 

 

A:t ser ju ut som en triangel och jag ser det som att det är ett Valv jag måste gå igenom det till min nykterhet. Fast något jag känner att jag är dålig på service. Det var länge sedan jag satt i tele jouren. Fast jag försöker ju berätta här om min nykterhet. Ja kanske hjälper det någon. Ja det vet jag när jag får en slags återkoppling med kommentarer som hjälper även mig. Om jag gör rätt eller fel. Jag hoppas att det jag ger något i mina delningar på mötena. Ja jag ska i väg på möte i Rågsveds folkets hus som börjar klockan 13:00. Ja jag mår väldigt bra i dag.