Ja det är min nykterhet

Dagliga Reflektioner 30 april.

EN STOR PARADOX.

Detta arv av lidande och av tillfrisknande lämnas med lätthet vidare bland alkoholister, från den ene till den andre. Detta är vår gåva från Gud och att skänka den till andra som är som vi är det enda syfte som i dag inspirerar alla anonyma alkoholister jorden runt.
DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA,sid.106.

Den stora paradoxen i AA är att jag vet att jag inte kan behålla nykterhetens dyrbara gåva om jag inte ger bort den.
Min främsta föresats är att förbli nykter. I AA har jag inget annat mål, och att hålla fast vid det är en fråga om liv och död för mig. Om jag viker från det målet är jag förlorad. Men AA är inte bara till för mig; det är till för alkoholisten som fortfarande lider. Otaliga tillfrisknande alkoholister förblir nyktra genom att dela med sig till andra alkoholister. Vägen till mitt tillfrisknande är att visa andra i AA, att när jag delar med mig till någon, växer vi både i den Högre maktens nåd och båda är vi på väg mot ett lyckligt liv.Ja jag hoppas verkligen att det jag säger hjälper någon annan stackars lidande. Jag får ju aldrig något gensvar genom några komentarer på min nykterhetsblogg. Ja jag vet att man inte ska komentera andras delningar i den gemenskapen jag tillhör. Fast jag tillåter komentarer. Det kan till och med vara komentarer att det är helt fel det jag säger. Då kan jag svara att detta är min nykterhet.
Ta vad ni vill och lämna resten till GUD så som jag ser honom, henne, den, det. Men en komentar kan ju hjälpa en i sitt tillfrisknande. Är det något som ni tycker att jag ska sluta med så kanske jag tar till mig det och slutar med det. jag vet ju inte. Jag är nykter en dag i taget för min egen skull till andras glädje.

Så jag är väldigt glad över att Bill och Bob startade den här gemenskapen.