Skulle inte vilja vara lärare

21 september

 

 
Själv har jag aldrig vart lärare, men jag har arbetat med barn. Jag utbildade mig till barnskötar 1983-1984 och arbetade på både förskola och fritidshem.Barnen var inte sådana, de var snälla. Fast i dag skulle jag inte kunna arbeta med det yrket. Jag har redan ett underbart jobb.